URamaphosa “unovalo” lokungethenjwa kukahulumeni wobambiswano ngenxa yokudonsisana kwamaqembu ngezikhundla

170

THANDOLUHLE NGUBO

UKHUZE amaqembu ayengxenye yohulumeni yobamniswano ohlongozwa ukuba apheze ukugalawela, afune izikhundla, kodwa asebenze ngokubambisana ukuze kwakheke uhulumeni onamandla, uMengameli Cyril Ramaphosa. Ubephawula ngemuva kwamaphepha asabalale izolo, okubikwa ukuthi aphuma kuSihlalo weDemocratic Alliance Federal Council, uNkk Helen Zille, aveza ukuthi iDA ifuna izikhundla eziwu-12 zongqongqoshe namasekela abo.

Kula maphepha, kuvela ukuthi iDA ifuna isikhundla sesekela likamengameli noma esikangqongqoshe weHhovisi likaMengameli, esikangqongqoshe wezokumbiwayo, owezokuthutha, owezohwebo nezimboni, owezemfundo ephakeme, owezemibebenzi yomphakathi nengqalasizinda, owezokubusa ngokubambisana nezomdabu, owezobulungiswa, owezaseKhaya, owezokuxhumana namanye amazwe, owezokuxhumana nezobuchwepheshe nowezamabhizinisi kahulumeni namasekela abo.

Lokhu okwehlanga kahle kwamanye amaqembu ayingxenye yale nhlanganisela njengoba abanye abaholi bawo beveze ukuthi okufunwa yiDA “kungaphezu kwamandla” futhi akholwa wukuthi izimfuno zayo yizo ezibambezele ukumenyezelwa kwekhabinethi entsha. URamaphosa unxuse ukuba amaqembu akhumbule ukuthi inhloso kahulumeni wobumbano wukuthuthukisa inkululeko yeNingizimu Afrika. 

“Kumele uhulumeni wobumbano uthuthukise impilo yabantu baseNingizimu Afrika, lokho-ke kungenzeka ngokuthi amaqembu abambisane. Ukudonsisana kwamaqembu ngezikhundla kuzoholela ekutheni izakhamizi zakuleli zingawethembi uhulumeni wobumbano,” kusho uRamaphosa.

Previous article24 June 2024
Next articleKuhlehle olokuqokwa kwemeya yeTheku ngenxa ye-IEC