URamaphosa uqoke omunye ukhomishana we-IEC

190

BHEKI NDLOVANA 

UMENGAMELI Cyril Ramaphosa useqoke uNkk Janet Yetta Love (osesithombeni) njengokhomishana wesihlanu we-Independent Electoral Commission (IEC). Isimemezelo usenze ngoLwesihlanu. 

UNkk Yetta Love uzojoyina uMnu Glen Mashinini, uDkt Nomsa Masuku, yijaji uDhaya Pillay noMnu Mosotho Moepya. 

Uqokwa nje, bekunochungechunge lwezinhlolokhono obelusingethwe yithimba elasungulwa ngokweSigaba 6 (3) soMthetho we-IEC. 

Leli thimba beliholwa yiNhloko yamaJaji eNingizimu Afrika, uMehluleli Raymond Zondo obengusihlalo walo.  

Emuva kwalezi zinhlolokhono, leli thimba labe selikhetha amagama abawu-8, abe esethunyelwa ePhalamende.

Emuva kwalokho udaba lwaselwedluliselwa ekomidini lasePhalamende eliqondene noMnyango wezaseKhaya, lona elabe seliphakamisa ukuba iPhalamende liphasise ukukhethwa kwegama likaNkk Yetta Love.

Kubikwa ukuthi uNkk Yetta Love waqala ukusebenza kwa-IEC ngo-2016, esebenza njengokhomishana owayengaqashiwe ngokugcwele. 

Ngokusho kweHhovisi likaMengameli, uNkk Yetta Love wabamba iqhaza emzabalazweni wenkululeko eNingizimu Afrika, eyisishoshovu esasilwa nobandlululo ngeminyaka yo-1970. 

Kubikwa ukuthi wabuyela eNingizimu Afrika ngo-1990, waba yingxenye yezingxoxo mayelana nomthethosisekelo omusha waseNingizimu Afrika nokwakha uhulumeni wokuqala wentando yeningi. 

Waba yilungu lePhalamende le-ANC kusukela ngo-1994 kuya ku-1999. UNkk Love uke wasebenza nakwezinye izikhungo okubalwa kuzona neSouth African Reserve Bank (SARB). 

bhekin@ilanganews.co.za

Previous articleLubuyela enkantolo olombango wesihlalo sobukhosi bukaZulu
Next articleKuxabene ubendle phakathi kweSilo namazinyane akwaso