usanethemba umengameli we-WA

646

MZWAMANDLA ZONDI

UMENGAMELI weWorld Athletics (WA) uSebastian Coe (osesithombeni)  unethemba lokuthi isizini yezokugijima emhlabeni ingase iqale ngoNcwaba (August) kulandela ukumiswa kwayo yonke into ngenxa ye-coronavirus esibulale izinkulungwane zabantu emhlabeni. 

Ukuhlasela kweCorona kuphoqe ukuba yonke imidlalo ihlehliswe eminye ngeke isaba khona. Kuzokhumbuleka ukuthi ekuphe-leni kukaNtulikazi (July) bekufanele kube nama-Olympic Games asehlehliselwe unyaka ozayo. 

Le midlalo ibizokuba seJapan. 

UCoe uthe imidlalo yeTrack & Field kungenzeka iqale ngo-August nalapho kuzokuya ngokuthi isimo sinjani emhlabeni njengoba abantu befa usuku nosuku. 

Nemidlalo yeDiamond League egijinywa emadolobheni awu-14 amakhulu emhlabeni nayo ihlehlisiwe. NgokweWA mihlanu imilenze osekuqinisekisiwe ukuthi seyihlehlisiwe. 

UCoe uthi kuzokuthi ngokuphela kwenyanga akhiphe esinye isimemezelo mayelana nezokugijima emhlabeni. Ukuhlehliswa kwama-Olympic Games kuphoqe uku-ba imidlalo yeWorld Championships ezokuba ngonyaka ozayo e-Oregon ihlehliselwe unyaka ka-2022 ukuze ingaphazamisani nama-Olympic Games. 

Ukuhlasela kwalesi sifo emhlabeni naseNingizimu Afrika kuphoqe ukuba imijaho eminingi ihlehliswe. 

NgoLwesihlanu i-Athletics South Africa (ASA) imemezele ukuthi iComrades Marathon obe-kufanele ibe ngomhla ka-14 ku-Nhlangulana (June) isukela eMgungundlovu isongwe eThekwini isihlehliselwe usuku olungaziwa. 

Ngaphandle kweComrades Marathon omunye umjaho osuhlehlisiwe yiFNB Durban 10km ebizokuba mhla ka-12 kuNtulikazi (July) khona belu eThekwini. 

Kusenjalo omunye umjaho okubanjwe umoya ngawo yiMandela Marathon ezokuba mhla ka-23 kuNcwaba (August) eMgungundlovu. Ukube kayikho i-coronavirus ngabe sekuqaliwe ukubhalisela lo mjaho.

Previous articleI-LIVERPOOL EZINHLELWENI ZOKUTHEZA ABASHA
Next articlekuvunyelwene ngokusongwa kwamacala ngaphambi kolwe-sascoc