Usaqhubeka ‘nobuhlongandlebe’ owohlelo Isencane Lengane

359

NONHLAKANIPHO SHINGA

LUKHUZA ibuya uhlelo lukamabonakude, Isencane Lengane, oludlala kuMoja Love, Channel 157, njengoba luqale ukukhonjiswa izolo ngeSonto ebusuku. Lolu hlelo olukhuluma ngempilo yabashadile ebencane uSiyacela “Sthuphethu” (20) noThando (19) Dlamuka, basoLundi, lwasusa umsindo ezinkundleni zokuxhumana nakubantu bakuleli, ngemuva kokusolwa ngokuthi lubhebhethisekisa isihlava esesisabaleli kuleli sokushaywa nokubulawa kwabesifazane, ngesikhathi kuvele isiqephu sokuhlukunyezwa kukaThando nguSiyacela.


USiyacela noThando baqopha umlando, bashiya abaningi bengawuvali umlomo beshada beneminyaka ewu-16, nabakwenza ngoba kuvume abazali babo. Uhlelo lwalaba lusalokhu luqhubekile nokukhombisa ngempilo yabo njengoba sebeze bathola ingane. Ngasekuqaleni konyaka odlule kulolu hlelo, kuvele ukuthi uSiyacela ubuye amshaye uThando uma benokungaboni ngaso linye nokube sekuqubuka omkhulu umsindo wokuthi abakhiqizi balolu hlelo, bakhombisa ukuthi kuhle ukushaywa kwabesifazane. Kwisizini yangonyaka odlule, kuvele ukuthi laba njengoba beshadile nje, kabahlalisene kahle nokuthi uSiyacela usaqhubeka nokuba nesandla sensimbi kuThando obesakhulelwe ngaleso sikhathi. Kuphinde kwavela ukuthi laba bebevele bephila ngokuxabana obekuphinde kuholele ekutheni uSiyacela ahambe angaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo. Ababukeli balolu hlelo badinwe babhodla umlilo ngemuva kokuvela kwesiqephu lapho uSiyacela eshaye khona uThando, babe sebethi lolu hlelo kumele luvalwe ngoba kuyimanje iNingizimu Africa ibhekene nesihlava sokubulawa kwabesifazane, bebulawa ngabesilisa abathandana nabo. Kulo lolu hlelo kuphinde kwavela uThando ebuzwa ukuthi njengoba uSiyacela emshaya nje, uyafuna yini ukumvulela icala nokuyilapho enqabe khona.


“Ukuthi uSiyacela ungishayile kakusho ukuthi uyangihlukumeza,” kwasho uThando eziphendulela. Ngemuva kwalo msindo ngalolu hlelo uBokani Moyo oyinhloko kwaMoja Love, wathi njengesiteshi bakuthatha njengento ebalulekile ukuxwayisa ngesihlava sokuhlukunyezwa kwabesifazane. Waveza ukuthi bona babone kubalulekile ukuthi baluveze lolu hlelo ngenhloso yokufundisa imiphakathi.
“Ukuvala uhlelo angeke kube yisisombululo kodwa kubalulekile ukuthi siziveze izinto ezinjengalezi ukuthi ziyenzeka emiphakathini esiyakhele bese kuyakhulunywa ukuthi zingalungiswa kanjani,” kusho uMoyo. Isizini entsha yalolu hlelo iqale ukukhonjiswa izolo ngeSonto kanti uNonzwakazi Ceketa uthe uThando noSiyacela bebematasa nakhona izolo beqopha okwenze leli phephandaba langakwazi ukuxoxisana nabo ngokuzobe kuqukethwe kwizisini enstha.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleOsaziwayo bakwaMosese bazokwethula uhlelo lwezithandani
Next articleUkuhlakazwa kwebhodi ngeke kuziphazamise izinhlelo ze-NSFAS