Usatokile owengozi yeloli okwabhubhakuyona izingane oPhongolo

254

Uyise womsolwa uthi ukhathazwa wukuthi usatholoza esitokisini, icala kalikaqulwa

WUSHICILELO lweLANGA lwangonyaka owedlule lapho leli phephandaba laba nengxoxo noMnu Velaphi Siyaya,
onguyise kaMnu Sibusiso Siyaya ngomshophi wengozi eyadlula nemiphefumulo yezingane oPhongolo

PHUMLANI GAMA

LIKHALA ngokucwila ezikweletini ixhegu laKwa-Gedleza, eJozini elinguyise womshayeli weloli eladala isibhicongo sengozi okwabhubha kuyona izingane eziwu-18 nyakenye. UMnu Velaphi Siyaya (77) onguyise kaMnu Sibusiso Siyaya (29), usola ukuhamba kancane kwezinhlelo zokuqulwa kwecala elibhekene nendodana yakhe ngemuva kokuba yalivuma icala eyathweswa lona, maqede yacela intethelelo emindenini yezisulu zengozi. Le ngozi yenzeka ngenyanga ka-Mandulo (September) ngonyaka odlule, okwavela ukuthi iloli laphelelwa ngamabhuleki, umshayeli wangabe esakwazi ukulilawula, lashayisa iveni elalithwele izingane zesikole ezinhlanu. Kule ngozi akugcinanga ngokuthi kuphangalale izingane kodwa kubalwa nowesifazane wase-Manguzi owayenguthisha owayeyitoho kwesinye sezikole zakhona oPhongolo. Lo wesifazane wayekhulelwe amawele.

Lokhu kwavezwa ngowesilisa owayeyisoka lakhe, ekhala ngokuthi umufi ubeyingoduso yakhe. Le ngozi yadonsa amehlo abaningi esifundazweni saKwaZulu-Natal. Ngemuva kokuba sekwenzeke konke ILANGA lahambela emndenini wakwaSiyaya, lafike laxoxa namalungu omndeni kamsolwa. Uyise kamsolwa uMnu Siyaya watshela leli phephandaba ukuthi indodana yakhe yehlelwa yilo mshophi ngoba ingenaso isipiliyoni sokushayela amaloli. Wabuye waveza ukuthi yayikade imbikele ukuthi inenkinga emsebenzini wayo ngenxa yokuthi inkampani eyisebenzelayo inamaloli amadala, futhi iningi lozakwabo kabawafuni kunalokho bawanikeza yona ngoba kuthiwa inesipiliyoni sokuhamba ngezimoto ezindala. Uthi ukhathazwa wukuthi namanje indodana yakhe isatholoza esitokisini, icala kalikaqulwa ekubeni umsolwa engazange abambezele, kunalokho walivuma icala.


“Ngaphandle kokuthi ngicwile ezikweletini nje, ngikhathazwa wukuthi kungani icala lingaphothulwa ukuze ngizokwazi ukuthi indodana yami ihleli ejele ngokuphelele. “Kusukela ekuqaleni indodana kayizange iliphike icala, yalivuma. Okunye okungizwisa ubuhlungu wukuthi umthetho kawukhombisanga ukubambisana nami ngokuthi ungiqhube, ngikwazi ukuhlangana nemindeni eyalahlekelwa. “Angimthumanga umfana ukuba abulale izingane zabantu, kodwa ngesizathu sokuthi singabantu abansundu, nobani angakwazi ukuzibonela ukuthi kwenzekani uma esehleli nami phansi sesixoxa ngalolu daba. Ngiyaye ngihlale phansi ngizibuze ukuthi kungani kwenzeka into enjena ekubeni

Previous articleURamaphosa umile kwelokwamukela igama leSilo uMisuzulu
Next articleUBig Zulu ‘akanavalo’ngempi yesibhakela nosomabhizinisi