Usegxile kwelama-solar umaskanda “ovinjwa” nguSomnandi

315

MTHOBISI SITHOLE

USOLA umbango woshuni umculi kamaskandi okhala ngokuvaleleka nga-phandle ekunandiseni emicimbini yasezingxenyeni zesifunda iZululand. UZanefa Ngidi utshele ILANGA Lempelasonto ukuthi sekumhlukumeze kakhulu “ukuvinjwa” kwakhe nguThokozani “Somnandi” Langa – ongomunye wabaculi abadumile eZululand – emicimbini yakulesi sifunda. Uthe yonke le minyaka ubenezinsolo ngalokhu, kodwa manje usenento ephathekayo. Uveze ukuthi ngoMfumfu (October), usale ngaphandle emcimbini obewuhlelwa ngumculi kamasikandi, uGatsheni, wathola ukuthi unyundelwe nguSomnandi.

“UGatsheni kunengoma engiyicule naye kwi-albhamu yami yangonyaka ophelile, kuthe uma ehlela umcimbi wakhe ngakubo oPhongolo, ngabuza ukuthi kwenzeka kanjani engangiqashi ekubeni ngisebenzisana naye, wanginika inombolo yethimba elimhlelelayo, wathi mangixoxe nalo. Ngifonile, ngangitshela ukuthi nguSomnandi ongivimbile, wathi ngingafakwa. Lo muntu (ebengikhuluma naye) uze wathi kuzofanele ngixolise kuSomnandi ngoba imicimbi eminingi eyenzeka eZululand ihlelwa yibona, okusho ukuthi ngisazosala impela,” esho. 

Uthe isono sakhe wukuthi uqondanisa uhala nenalithi kushuni kaBhekumuzi Luthuli (ongasekho) awubanga no-Somnandi. Utshele leli phephandaba ukuthi ngenxa yezinkinga zebhizinisi lomculo, usegxile kwelokufaka ama-solar ezinkampanini ezahlukene. 

Uqhube ngokuthi ngo-2020, uvule inkampani yokufaka ama-solar, iRenewable Afrika. 

“Ngifaka ama-solar ezinxanxatheleni zezitolo, emabhange nakwezinye izindawo. Ngikwenza lokhu ngoba kangifuni ukubheka into eyodwa njengoba nasemculweni kuvinjwana. Ngaphansi kwenkampani yami ngiqashe abantu abawu-20 bezinhlanga ezahlukene. Lo msebenzi ngiwazi kakhulu ngoba ngiqale ukuwenza ngo-2016 ngiqashwe e-OR Tambo, eGoli. Emuva kokubona ukuthi sengikhulile kuwona, ngivule eyami inkampani,” kusho uZanefa.

USomnandi utshele leli phephandaba ukuthi konke okwenzekayo izwe liyakubona.

“Akavalelwa yimina siqu sami, kodwa uvalelwa ngamagama akhe. Wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi akafuni lutho olumhlanganisa nami noma engafa, ngingasizi ngisho ingane yakhe, ngingayi ngisho kubo. Ngakho-ke ngisahleli emagameni akhe. Akavinjwa yimina, kodwa abantu abathanda uSomnandi abenyanya izinto azikhuluma ngami emphakathini. Lo mfana akangihloniphi nhlobo, kangisoze ngiphendulane naye ezingomeni. Yena makacule, umuntu ukhushulwa yingoma yakhe imfake ebantwini,” kusho uSomnandi.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUMalema ubalule ukubaluleka kweKwaZulu-Natal kwezepolitiki
Next articleSamukelwe ongo-elethu isiphakamiso ngokuhlonishwa kukaNgema