Uselahlwe nguyise oqothe umndeni

401

Umsolwa uthole ilayisensi, wathenga isibhamu, wayodubula umndeni ngosuku olulodwa

NGULANGALETHU Sangweni NGU-AYANDA Sangweni NGUNKK Doris Sangweni

NONHLAKANIPHO SHINGA
UYISE wowesilisa osolwa ngokubulala amalungu omndeni wakhe amane ngeledlule eThandukukhanya, ePiet Retief, eMpumalanga, uthi kabafuni lutho oluzobahlanganisa nomsolwa, futhi kabafisi nokuthi athole ibheyili ngoba kabamazi ukuthi uzohlalaphi uma ededelwa esitokisini. Ugcizelele ukuthi kabasenayo indawo yakhe kulo mndeni. UMnu Wellington Sangweni, uthi namanje bewumndeni basakhungathekile ngokwenziwe yinkosana yakhe, uMnu Siyabonga Sangweni (32), okuthe ngelanga athole ngalo ilayisensi yesibhamu, wasithenga, emuva kwalokho wabulala uninakhulu, uNkk Doris Sangweni (71), u-Ayanda Sangweni (6), uPretty Sangweni (5) noLangalethu Sangweni (3). Kuthiwa umsolwa ufike kubo ngabo-5 ntambama, wakhiphela umndeni wakhe isibhamu, wathi bonke abebekhona mabayongena egaraji.


KANTI LESI SIBHAMU WASITHENGELA UKUQOTHA UMNDENI WAKHE YINI?
“Kasazi ukuthi kwenzekeni kuyena, nathi siyazibuza ukuthi kanti lesi sibhamu wayesithengela ukuqotha umndeni wakhe yini. “Phezu kokukhungatheka kwethu ngesenzo sakhe, kasazi ukuthi kuzokwenzekani ngaye ngoba kangikholwa ukuthi emndenini ukhona ofuna ukuzihlanganisa naye noma ofisa ukuchazelwa nguye ukuthi bekwenzenjani,” kusho uyise kamsolwa okubulawe unina, abantwana bakhe ababili nomshana wakhe. Uthi baphinde bakhathazwe yisihluku asisebenzisile ngesikhathi ebulala abafi njengoba ethi uninakhulu umdubule
amahlandla awu-8, kwathi izingane wazidubula kathathu iyinye.

“Amagobolondo ezinhlamvu atholakale lapha endlini abewu-19, kanti kunodadewethu okuyimanje kwembulwa kwembeswa kuyena esibhedlela, ofike ekhaya wabona kukhiyiwe futhi kuthule, wangqongqoza, kwavula yona indodana yami. “Kuthe angangena nje endlini, yamdubula amahlandla awu-6, kwathi uma kuphela izinhlamvu yazama ukumshaya ngesibhamu,” kulanda uMnu Sangweni.


INDODAKAZI YASINDISWA WUKUPHUMA NGEFASITELA KUQHUMA ISIBHAMU


Uthi kwayena ubengakakwazi nokuyobona udadewabo esibhedlela, kodwa ngokusho kwendodakazi yakhe eneminyaka ewu-14 eyaphuma yabaleka izwa kuqhuma isibhamu kakukho okwashiwo ngumsolwa ngesikhathi ebabulala. “Indodakazi yasindiswa wukuthi yayisegunjini lokulala ngesikhathi ekhomba laba abanye eyobafaka egaraji. “Ithi yezwa kuqhuma isibhamu nje yaphuma ngefasitela yabaleka. Udadewethu walanyulelwa ngomunye umshana wami owafika besalwa kanti umsolwa usephelelwe yizinhlamvu, kodwa kuyacaca ukuthi naye wayeqonde ukumbulala. Okunye okucacayo wukuthi njengoba wayenezinhlamvu eziningi kangaka nje, wayezimisele ngokubulala noma ngubani ofikayo,” kusho uMnu Sangweni.


WABALEKA EMUVA KOKWEHLULEKA UKUBULALA UYISEKAZI
Kuthiwa ngemuva kokwehluleka ukubulala uyisekazi, wabaleka, waphinde wabuya kanti sekukhona amaphoyisa. UMnu Sangweni uthi indodana yakhe beyingasebenzi, kodwa beyibamba amatoho kanti ike yafika kuyena ngasekuqaleni konyaka ifuna abhale incwadi yokuthi uyavuma yini ukuba inikezwe isibhamu. Ngoba ngiyamazi ukuthi ubebhema insangu futhi bengingaqondi ukuthi isibhamu uzosenzani, ngenqaba ukubhala leyo ncwadi. “Ngiyasola ukuthi ugcine eyithola ngendlela thile ngoba ezintwenizakhe sithole ukuthi ilayisensi yesibhamu uyithole eNewcastle ngosuku ahlasele ngalo umndeni,” kusho uMnu Sangweni. Uthi akafisi ngisho ukuthi indodana yakhe inikwe ithuba lokuchaza ukuthi beyingenelwe yini, ngoba kasikho isizathu angasizwa futhi kumethusa kakhulu ukuthi kayikho nanengxabano ebeyikhona emndenini.


UYISE AKASAFUNI NOKUPHINDA AYIBONE INDODANA YAKHE
“Ungibulalele umama nabantwana bami, kakukho-ke okungale kwalokho engizimisele ngokukulalela njengoba ngingenaso nesidingo sokuzwa ukuthi kuzokwenzekani kuye. “Uma nje mina ngingaphindanga ngambona kwanele,” kusho uMnu Sangweni.n Umthombo waleli phephandaba obuhambele umngcwabo wabafi obungoMgqibelo, uthi bekuwusizi lodwa, kubonakala nje ukuthi lo mndeni kwawona kuselukhuni ukuba wamukele lokhu okwenzekile. Okhulumela amaphoyisa ase-Mpumalanga, uColonel Donald Mdhluli, uthe umsolwa uvelile enkantolo ngeledlule, uzophinda avele kusasa ngoLwesibili lapho kulindeleke ukuba afake isicelo sebheyili.
nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUdalula izinhlelo zakhe ngendlunkulu kaZulu
Next articleIngase ishiywe ngumqeqeshi iBucs