Uselinde incwadi “emdilizayo” owe-EFF

1125

LUCKY CAIN 

USELINDE incwadi esemthethweni esuka kuNobhala-jikelele we-EFF mayelana nokuhoxiswa esikhundleni uMnu Vusi Khoza, ongomunye wabaholi baleli qembu, okuvele ukuthi bazodilizwa ngenxa yokuhluleka wukuthola amabhasi awu-20 ayezohambisa amalungu eqembu emcimbini wokugubha iminyaka ewu-10 lasungulwa, owawuseFNB Stadium, eGoli mhla ka-29 kuNtulikazi (July). 

Esigcawini sabezindaba ngeledlule, umengameli we-EFF uMnu Julius Malema, uveze ukuthi isigungu esiphezulu saleli qembu sihambe esivumelwaneni saso sokuthi abaholi balo abahluleka yilokhu, bazohoxiswa ezikhundleni zabo. 

Kuzokhumbuleka ukuthi phambilini uMalema waveza ukuthi bonke abaholi abasezikhundleni kuleli qembu bazojutshwa ukuqasha amabhasi – ukuyisa amalungu aleli qembu eFNB. 

UKhoza omele i-EFF ePhalamende, naye bekumele athole amabhasi awu-20 ukuhambisa abantu. 

Sekuyindaba esegudwini ukuthi lo mholi oke wahola leli qembu KwaZulu-Natal wahluleka wukuthola la mabhasi. 

Ekhuluma neLANGA uKhoza, uthe uselinde incwadi esemthethweni kunobhala-jikelele weqembu (uMnu Marshall Dlamini), emazisayo ukuthi kumele asule ekubeni yilungu laleli qembu ephalamende nasesigungwini esiphezulu se-EFF. 

Utshele leli phephandaba ukuthi ngeke asiphikise lesi sinqumo seqe-mbu, kwazise wayeyingxenye yemihlangano eyaqhamuka nalesi siphakamiso. 

“Angisiphikisanga ngesikhathi sithathwa emhlanganweni, ngahambisana naso ngenxa yokuthi sibuswa yintando yeningi. 

“Okubuhlungu wukuthi ngemuva kwemizamo yami yokuthola amabhasi, ngagcina ngihlulekile,” kusho yena. 

Uthe ukuqasha amabhasi kwakuzocishe kufinyelele emalini eyela esigidini samarandi, okuyisamba esikhulu ukuthi wayengasikhipha ephaketheni lakhe. 

“Ngizokwesula njengokwesinqumo seqembu uma sengiyitholile incwadi, kodwa ngizoqhubeka nokuba yilungu le-EFF ngokuthembeka,” kusho uMnu Khoza. 

Uveze ukuthi uzimisele ngokuba yilungu eligcwele leqembu, futhi asebenze ngokuphindiwe ukulikhankasela okhethweni lukazwelonke lwangonyaka ozayo. 

Ukuchithile ukuthi uMalema uphethe leli qembu ngesandla sensimbi, wamchaza njengomholi olandela izinqumo zesigungu esiphezulu. 

“I-EFF kakusona i-spaza shop, ngakho izinqumo uMalema azimemezelayo, akuzona ezakhe, ngezeqembu, ngakho-ke okwethu njengamalungu aqotho wukuthi sihloniphe,” kusho yena. 

Previous articleI-ANC KwaZulu-Natal icacisa olukaZuma nokhetho
Next articleAyaqina amathemba ngokubuyela kuka-shenge ekhaya