Usesaba ngisho isithunzi owathunjwa kufunwa imali yeRAF

173

SKHOSIPHI MTHEMBU

WAPHOQWA ukuqopha isithombemnyakazo 
(video), wayalelwa ukuba enze sengathi uyafa owesifazane (21) waseNanda, eThekwini, owaphunyuka ngemuva kwezinsuku ezintathu ethunjwe ngabasolwa ababefuna imali yakwaRoad Accident Fund (RAF), eyayiphumele usibali wakhe ngoZibandlela (December). 

ILANGA libike kabanzi ngodaba lomndeni wakwaNtusi lapho okuboshwe khona nesisebenzi sasebhange. 

Kuthiwa usibali wesisulu waphunyelwa yizizumbulu zemali yakwaRAF ngemuva kokulimala. 

Isisulu sithunjwa nje, kuthiwa usibali nodadewabo babesekubhaceni, ngenxa yabasolwa abebebafuna le mali.

Leli phephandaba libe nengxoxo ekhethekile nesisulu, sithi abasolwa basithatha kubo, eNanda, befuna udadewabo nomyeni wakhe. 

Sithi basiqopha isithombemnyakazo ngomakhalekhukhwini, bethi masenze
sengathi siyafa, ukuze bezoyithumelela umndeni waso ukuze bathole imali kasibali. 

Sithi abasolwa babesabisa ngokusidlwengula, oyedwa wabo eshaya phansi ngonyawo, engahambisani nalokho. 

“Ngesikhathi bengithatha ekhaya, bangitshela ukuthi ngiyobakhombisa lapho kubhace khona udadewethu, bafuna imali. 

“Sesisendleleni, bajika bangitshela ukuthi bazohamba nami, bathi ngeke bangenze lutho ngoba bafuna imali kuphela. 

“Baya nami kwenye indawo eseduzane nolwandle, oyedwa wabo – owayeshayela imoto – wahamba eside isikhathi emuva kokuyalela laba abanye ukuthi bangigade. 

“Sahlala amahora amathathu silindile. Ngabe sengifakwa emotweni, ngayiswa komunye umuzi engingawazi. 

“Kusona sonke lesi sikhathi, benginikwa isinkwa kodwa kungavumi ngidle ngoba ngangethukile, yize babelokhu bethi mangikhululeke, ngeke bangibulale. 

“Ngangibezwa beshayela udadewethu ucingo bemthuka, bethi mabakhiphe imali nomyeni wakhe. 

“Baphinde bangifuna inombolo kagogo, naye bamtshela ukuthi uma udadewethu nomyeni wakhe bengayidedeli le mali, bazongibulala bese bebathumelela ne-video ewubufakazi balokho. 

“Bamnika umqamulajuqu wangoLwesihlanu olwedlule
ukuthi uma imali ingadedelwa, bazongibulala ngawo. 

“Bangithatha saya kwenye indawo evulekile, eseduza nomfula, bangifaka isingqoko ekhanda, bangibopha izandla
ngemuva, bangiyalela ukuthi uma ngizwa kuqhuma isibhamu, ngiwe ngilale ngomhlane. 

“Ngenza njengoba babesho, baqopha ama-video amabili, babe sebengiphindisela endlini. 

“Sesisendlini, omunye wabo wayelokhu ethi kumele bangidlwengule ukuze udadewethu ezozwa ubuhlungu. 

“Baphikisana ngalokhu, omunye ebatshela ukuthi inhloso yabo wukuthola imali, bengangithinti. 

“Ngangithuke kakhulu ngoba lona owayefuna ukungidlwengula nguyena engangisala naye engiqaphile isikhathi esiningi,” kusho isisulu.

Sithi kasikholwanga sizwa kukhahlelwa isicabha entathakusa, kanti sekungamaphoyisa. 

Sithi ngaleso sikhathi sasisele nalo owayefuna ukusidlwengula, kanti amaphoyisa afika esemqhuba omunye wabasolwa. 

“Kusenzima ukuba ngikhohlwe yinto eyangehlela. Kuyimanje ngesaba ngisho ngihamba emgwaqweni,” kusho isisulu. 

Okhulumela oKlebe KwaZulu-Natal, uLt-Col Simphiwe Mhlongo, wakuqinisekisa ukuboshwa kwabasolwa abathathu okubalwa kuba nesisebezi sasebhange. 

Abasolwa kulindeleke ukuba babuyele maduze enkantolo njengoba bebevelile ngoLwesine. 

skhom@ilanganews.co.za 

Previous articleZichonywe olwegwalagwala kuzwelonke izikole zaKwaZulu-Natal
Next articleBayanda abaseZimbabwe abathutheleka kuleli