Usetshalwe esiShayamthetho saKwaZulu-Natal “osanda kubuya” kwi-IFP

486

INTATHELI YELANGA

USETSHALWE esiShayamthetho saKwaZulu-Natal uMfu Musa Zondi (osesithombeni) osanda kufakwa emkhandlwini kazwelonke we-IFP. Ufungiswe namhlanje ngusomlomo wesishayamthetho, uNontembeko Boyce. I-IFP ithi kuqhilika izihlathi ngokwamukela esishayamthetho leli lungu elidala laleli qembu.  

“Uza nesipiliyoni esibabazekayo kwezepolitiki nakuhulumeni. Uzobamba iqhaza elibalulekile – ngezinkulumompikiswano, iziphakamiso nemibuzo – ekuqinisekiseni ukuthi ubuholi bukahulumeni (kulesi sifundazwe) buhlala bumi ngamazonzwane. Iningi leminyango kahulumeni ibhukuda obhukwini, iyehluleka wukuphucula indlela yayo yokusebenza. Ihhovisi likandunankulu seliphenduke insengwakazi yenkohlakalo, kanti linjalo nje, libukeka limagange ukuvikela abasolwa ngayo. UMfu Zondi ujoyina ibutho elilindele ukuya empini. Sizimisele ngokuthi singavezi ngisho izinyo emsebenzini wethu wokuqapha uhulumeni ukuthi uyiphathisa okwezikhali zamaNtungwa imali yomphakathi. Kuyacaca ukuthi eqenjini elibusayo kalukho ufuqufuqu lokubhekana nezingqinamba ezibhekene nabantu baKwaZulu-Natal. Simfisela okuhle kodwa uMfu Zondi njengoba eqala uhambo lwakhe olusha lokubamba iqhaza entuthukweni yesifundazwe sethu nezwe uqobo,” kusho isitatimende esikhishwe nguMnu Blessed Gwala ohola i-IFP esiShayamthetho saKwaZulu-Natal. UMfu Zondi akamusha ebuholini be-IFP njengoba eke waba ngunobhala-jikelele wayo ngaphambi kokunyamalala kwezepolitiki wagxila kwezamabhizinisi.

Previous articleAmaLuthela abonga amagalelo omphriste wamaSheshi
Next articleUthisha wesifazane uqolwe u-R800 000 ekhohliswa ngothando