Usezuze lukhulu umfundi owasizwa yiLANGA

142

MTHOBISI SITHOLE

USEZUZE lukhulu uNkz Nolwazi Mtshali (24), waKwaMaphumulo, okwangenelela ILANGA efuna ukubhalisa enyuvesi emuva kokuphothula umatikuletsheni ngo-2016 njengoba eseyiChartered Accountant (CA), eGauteng, ngaphansi kwe-Ernst and Young Inc (EY), okuyinkampani enkulu eNingizimu Afrika kulo mkhakha.

UNkz Mtshali owashonelwa ngabazali esemncane – wakhuliswa nguninalume -waphothula umatikuletsheni ngamalengiso eMenzi High School, eMlazi, eThekwini. Uthe ujabule kakhulu ngokuphumelela kohambo lwakhe olwaqala e-University of Zululand (Unizulu). 

Walekelelwa yileli phephandaba ukuthola imali yokubhalisa e-Unizulu, ngosizo lukasomabhizinisi waseThekwini, uMnu Nhlanhla Cele, oyinyanga. Esengenile enyuvesi, wafonelwe nguthisha wakhe emazisa ukuthi usehlomule ngomfundaze iThuthuka Busary Fund. 

  Lo mfundaze wawufuna umfundi ozomxhasa uma ezokwenza iziqu zeBcom Accounting kulesi sikhungo, okuyilapho kwaqala khona ukukhanya kohambo lukaNkz Mtshali. Ngesikhathi ehlomula ngomfundaze, waziswa ukuthi uzokhokhela izindleko zezifundo, ukudla nemali yezincwadi. Ngo-2020, uphothule iziqu zeBcom Accounting Science e-Unizulu, wathweswa ezePost Graduate Diploma kwi-Accounting, e-University of Cape Town. 

Usebhaliswe ngokusemthethweni ngaphansi kwe-Assessment of Professional Competence (APC) KwiSouth African Institute of Chartered Accountants (SAICA). Ngo-2020 wathola umsebenzi wesikhashana woqeqesho (internship) waba ngumcwaningimabhuku (auditor). Imiphumela yokuphasa kahle kwakhe ngaphansi kweSAICA APC, imenyezelwe ngoNhlolanja (Febraury) nonyaka. 

I-Unizulu ithe ukungena kukaNkz Mtshali kulesi sigaba, kuqinisekisa ukuthi lesi sikhungo sibalwa namayuvesi awu-16 kuleli agunyazwe ngaphansi kweSAICA.

   Egxoxweni kaNkz Mtshali ne-Unizulu, uthe uthando lokwenza umkhakha wakwa-Accounting uluthole kuNkz Busisiwe Mdletshe waseNgonyameni, eThekwini naye oyiChartered Accountant. “Umkhakha wakwa-Accounting uphonselana kakhulu inselelo. Kufanele usebenze kanzima ukuze uphumelele. Lolu hambo lufuna uzimisele kakhulu,” esho.

mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleUMtolo makanikwe ithuba abhale i-essay, achaze olweSilo saseBalito
Next articleZihlukene phakathi izikhulu zeChiefs ngoChivaviro