Ushayana ngamakhanda owoshonele phesheya

281

Kudingeka u-R216 000 ukuze ukwazi ukulanda isidumbu

NONHLAKANIPHO SHINGA
USHAYISANA ngamakhanda kawazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani umndeni wowesifazane, oshonele ePhilippines lapho ebenza khona izifundo zePsychology. Umndeni kaNkz Sinegugu Ntobeko Myeni (34), waseMona, Kwa-Nongoma kodwa osuzinze e-Utrecht uthi usakhungathekile ngokudlula kwakhe emhlabeni kwazise ubesevele egoduka ukuze athole usizo njengoba ebegula. Ngokuthola kweLANGA, umndeni wakwaMyeni kuphoqeleke ukuba upatanise u-R25 000 wethikithi lebhanoyi yikhona ezogoduka emuva kokumilwa yindlala emuva kwendlebe. Umndeni ubusola ukuthi kungenzeka kube unomdlavuza. “Sihlanganisile, unina wavala imali abeyitshalile ukuze athole eyethikithi.


Inkinga beyidalwa wukuthi lapho abehlala khona bebefuna u-R100 000 ukuze bathathe izicubu, bamhlole ukuthi unani,” kusho uNkz Dudu Myeni, ongudadewabo kanina kamufi. Umndeni uthi ngomhla ka-7 kwephezulu, umufi uthe eyogibela ibhanoyi waxinwa wukugula, bamnqabela, wabe esephuthunyiswa esibhedlela. “Uqiniswe wukugula kakhulu ngaleli langa, bavele bamphuthumisa esibhedlela ngoba bethi basaba ukuthi angase ashonele ebhanoyini. NgoMsombuluko wangomhla ka-10, ube esedlula emhlabeni. “Sesizame konke esingakwenza njengomndeni, kodwa kakuhlangani ngoba abangcwabi badinga u-R216 000 ukuze balande isidumbu,” kusho uNkz Myeni. Uthi okubakhathazayo wukuthi namakhaza abekwe kuwona, abala u-R1 600 ngosuku.


“Okusho ukuthi nayo le mali iyakhula kanti bayenqaba ukusinika isitifiketi sakhe sokufa, bathi sizohamba siyofuna imishwalense bese sibashiya nesidumbu. Siyacela kwabangakwazi ukulula isandla ukuba basilekelele, kasazi ukuthi kumele sibhekephi,” kusho uNkz Myeni. Umufi ushiye ingane eneminyaka emine kanti naye ubenguzinyobulala kunina, ongasebenzi. Besekuwunyaka wesihlanu efunda, kanti bekulindeleke ukuba athwale iziqu zesibili ngasekuqaleni konyaka ozayo njengoba ebenza iMaster’s in Psychology. Kwabangakwazi ukulula isandla, bangaxhumana namalungu omndeni wakwaMyeni ezinombolweni ezithi 0714286 354 noma ethi 073399 2720.

Previous articleUSETHI KHUMU OBEKHULUMELA UHLANGOTHI LWASETHEMBEZINHLE
Next articleIsililo kubulawa intatheli yephephandaba ISolezwe