Ushayelwe ihlombe umsebenzi weNkandla Mayoral Cup entsheni

1089

INTATHELI YELANGA

ISHAYELE ihlombe uhlelo lukamasipala wayo lokuthuthukiswa kwentsha kwezemidlalo iMeya yaseNkandla, uMnu Mbhekiseni Biyela njengoba kuqhubeka imidlalo eyahlukene yeNkandla Meyoral Cup. Le midlalo ebigijinywa namhlanje eNkandla Municipal Stadium namhlanje – okukhona kuyo unobhutshuzwayo wabesilisa nabesifazane, amankomane, ibhola lomnqakiswano, umlabalaba ne-chess – isibheke emzuliswaneni yokugcina. UBiyela uveze ukuthi ukuthuthukiswa kwamakhono kuyingxenye yohlelo lwentuthuko emphakathini. Uthe le midlalo seyikhiqize abadlali abasabalele nakwezinye izifundazwe futhi abaqeqeshwa ngaphansi kwamaqembu amakhulu.

Le midlalo ibihanjelwe nayiMeya yaseKing Cetshwayo – iNkandla engaphansi kwawo – uMnu Thami Ntuli, kanti nomphakathi ubuphume ngobuningi bawo ukuyokweseka amaqembu.
Inhloli uSanele Cele, ingomunye wabantu abahambele le midlalo ukuyohlola abadlali abanamakhono. Uthe ukubakhona kwale midlalo kwenza umsebenzi wabo ubelula ukuhlonza abadlali bakusasa.
Kulindeleke ukuthi iqembu elizodla umhlanganiso kunobhutshuzwayo ligoduke no-R15 000, elizolala endaweni yesibili lihambe no-R10 000 besekuthi elilale endaweni yesithathu limuke no-R7 500, elesine kube wu-R2 000.

Previous articleKucishe kwaqhuma iqupha kokaDinuzulu kubangwa umbhobho
Next article18 March 2024