Ushaywe ngoswazi oluncane owatshala imali kamasipala “ngenkani” eVBS

305

INTATHELI YELANGA

USHAYWE ngoswazi oluncane owayeyisikhulu sikamasipala, obebhekene necala “lokuphosa” emfuleni ohambayo imali yabakhokhi bentela ngokugunyaza ukuba itshalwe ngokungemthetho ebhange eseliwumlando, iVBS Mutual Bank yodumo. UHlengani Maluleke (53), owayeyimenenja kaMasipala iThulamela, eLimpopo, ugwetshwe ngoMsombuluko iminyaka ewu-5, elengisiwe yiNkantolo yamaCala ezoHwebo yasePolokwane. 

UHlengani wavuma ukuthi impela uweqile umthetho wezemali kamasipala, iMunicipal Finance Management Act (MFMA), ngalesi senzo sakhe. Ubengaphandle ngebheyili ka-R30 000 emuva kokuboshwa wuphiko lwamaphoyisa olubizwa ngeDirectorate for Priority Crime Investigation ngoNhlolanja (February) nyakenye.

Ukuboshwa kwakhe kwakumayelana neqhaza lakhe ekugunyazeni ukuba kutshalwe imali kamasipala kuleli bhange, kwazise ngokomthetho, iBank Act, iVBS yayingathathwa njengebhange. Balinganiselwa ku-20 omasipala baseLimpopo, eNorth West naseGauteng ababhunyela imali elinganiselwa ku-R1.6 million eVBS, bethi bayayitshala, yacwila. 

Nokho, uMashudu Malabi-Ndzangi okhulumela iNational Prosecuting Authority (NPA) eLimpopo, uthi uMasipala waseThulamela wona kawulahlekelwanga kulokhu kutshalwa kwemali, kwazise eyawo yakhula ngenzalo ka-R735 542.50. 

“Uphenyo lwaveza ukuthi lo masipala watshala u-R30 million ngokungemthetho eVBS – isikhathi esiyizinyanga ezintathu. 

Okuvelayo wukuthi umphathi wezemali (chief financial officer) akakuncomanga ukutshala le mali eVBS, kunalokho waphakamisa igama leStandard Bank,” kusho uMashudu. Uqhube ngokuthi yize kunjalo, mhla ka-23 kuZibandlela (December) 2016, uHlengani wazishaya indiva lezo zincomo zomphathi wezemali, wagunyaza ukuba imali itshalwe eVBS, ngenxa yengcindezi yezepolitiki. 

Ummeli wombuso, uHein van der Merwe – obezimisele ngokumgojela uHlengani, efuna anikwe isigwebo esinzima – uthe empeleni amacala afuze elakhe, aseyinsakavukela umchilo wesidwaba (eLimpopo), futhi-ke zikhona nezinye izimenenja zomapasipala ezagebisa amakhanda ngenxa yengcindezi yezepolitiki, zephula umthetho ngokugunyaza ukutshalwa kwemali eVBS.

“Isenzo sikammangalelwa nabanye omasipala, saholela esililweni somphakathi esasiqhuma nxazonke ngenxa yokulahlekelwa kwabantu yimali yabo, kuhlanganisa nomasipala abasezindaweni ezidonsa kanzima,” kusho uVan Der Merwe. 

NgoMsombuluko, uHlengani ubevele enkantolo noMnu Avhashoni Tshifhango – owayeyimeya yaseThulamela –  nokho umbuso unxuse ukuba amacala abo athethwe ngokwehlukana. UTshifhango kulindeleke ukuba abuyele enkantolo efanayo mhla ka-29 no-30 kuMasingana (January) 2024, ayobhekana necala lenkohlakalo.

UHLENGANI Maluleke (okwesokunxele) enoMnu Avhashoni Tshifhango enkantolo.

Previous articleUMr Magic ucacisa ngesinqumo sokujoyina i-EFF
Next articleUzokhombisa ukunotha kwamagugu kaZulu ngombukiso wezithombe