UShenge ubashiye benethemba lokuthi uzolulama

695

JOHN HLONGWA

SIKHULU isililo kwabaseNdlunkulu kaZulu ngokuguqa kukandunankulu wesizwe, uMntwana uMangosuthu Buthelezi. 

UShenge uguqe ngoMgqibelo ekuseni esemzini wakhe eNkonjeni, eMahlabathini eseneminyaka ewu-95. 

Ngemuva kwalesi sehlakalo, ILANGA livashele esiGodlweni KwaDlamahlahla, liyokhuluma namanye amalungu omndeni wasendlunkulu, aveze okukhulu ukushaqeka. 

INdlovukazi uMayvis “Gwabini” Zulu (esesithombeni) yaKwaDlamahlahla, itshele ILANGA  ukuthi uShenge ushiye emhlabeni umsebenzi obucayi. 

“Usishiye sesinethemba lokuthi uzosinda. Waqalwa wukugula kungathi yinto encane nje, ngoba wayekhomba ngemuva, ethi kunezinhlungu. Kumxine waze wadluli-selwa esibhedlela eThekwini. Siyile siyombona, safika kukubi, kodwa sabuya nethemba ngoba wakwazi ukusibona wasijabulela waze wasihashela izibongo zamakhosi amadala,” kusho uGwabini ngokukhulu ukudangala. 

Uthe umndeni ubenezingxoxo zokuthi uMntwana makakhishwe esibhedlela ukuze okumficayo kumfice esemzini wakhe. 

“Sibona engasaphumi esibhedlela sibe nezingxoxo zokuthi alandwe. Nebala sithole umbiko othi usebuyile. Kulezi zinsuku bengingaphilile kahle, ngathi uma ngi-lulama ngizohamba ngiyombheka. 

“Ngithuke ngoma sengifonelwa ngenye yezinduna, ingazisa ukuthi usekhotheme. Ize yathi mangivule umabonakude, nebala ngazibonela. Kubuhlungu. Ubesemdala ese-khandlekile,” esho. 

hlongwaj@ilanga-news.co.za 

www.ila-nga-news.co.za

Previous articleOwoMnyango wezeMfundo ugxeke abazali
Next articleSitholwe emgodisi isidumbu “soluthwe yisoka ngodizili”