‘Ushiphe kudliwa’ ephethe umcimbi eKing Cetshwayo

354

Uhlabane ngonyanyavu nophethiloli wonyaka wonke uzime obaqwaqwade emakhanda

NGUNESILIWE Sibiya

MZWAMANDLA ZONDI
UBE nezigigaba eziningi umcimbi wokukhetha uMiss noMr King Cetshwayo District Municipality obungo- Lwesihlanu ebusuku King Bhekuzulu Hall, e-University of Zululand, KwaDlangezwa, eMpangeni. Sekuwumlando ukuthi unobuhle waseKing Cetshwayo kube nguNokwanda Bila waseMlalazi kwathi uNsindiso Mthimkhulu waseNkandla wadla ubhedu kwabesilisa. Lo mcimbi uqale emazingeni aphansi lapho bonke omasipala abangaphansi kweKing Cetshwayo bebe nomcimbi ofanayo, ukutomula abazobamela kowesifunda. Umlingisi, uNelisiwe Sibiya wodumo emdlalweni iDurban Gen obephethe uhlelo, ugeje umgodi ecula ngomengameli wokuqala wentando yeningi eNingizimu Afrika, uMnu Nelson Mandela, wangagcina lapho njengoba ele ngokuthi “ibambeni maqabane”, emcimbini kamasipala oholwa yi-IFP, kwavele kwathula kwathi cwaka ehholo.


Kuzokhumbuleka ukuthi iKing Cetshwayo nabo bonke omasipala abangaphansi kwayo benganyelwe yiNkatha. Ngemuva kwalokho, akabange esabuya esiteji. Okunye okwenzekile kulo mcimbi, uSomizi Mhlongo utshele abezindaba ukuthi bamqophe ngesikhathi elibeka ngembaba elokuthi okhethweni lwangonyaka ozayo, yena uzovotela i-IFP. “Ngonyaka ozayo ngizovotela i-IFP. Ngicela ningiqophe. “Ngonyaka ozayo, Mnu Ntuli ngizovotela iqembu le-IFP, seningangibeka ke ningenze ungqongqoshe wezemfashini,” esho. Ngaphandle komcimbi wonobuhle, kube nomcintiswano wengqephu lapho odle umhlanganiso kube nguNicolas Nxumalo ohlomule ngo-R20 000 ohambisana nomshini wokuthunga; isibili kwaba nguBumbano Design wathola u-R10 000 kwathi isithathu kwaba nguKhanyo Mhlongo ogoduke no-R5 000.

Emcintiswaneni wonobuhle, ngokubaqwaqwada emakhanda, uNokwanda uhlomule ngonyanyavu lwemoto kwathi uNsindiso wahlabana ngo R50 000. IMeya yaseKing Cetshwayo, uMnu Thami Ntuli, itshele abezindaba ukuthi uNokwanda uzothola nophethiloli wonyaka wonke. Ekhuluma nabezindaba uNokwanda, uthe: “Ngijabule kakhulu ngokunqoba. Ekhaya yimina owokuqala ukuba nemoto. “Okungijabulisa kakhulu wukuthi nginazo izincwadi zokushayela. Ngibonga kakhulu kumasipala wethu ngokusihlelela umcimbi ofana nalona.“Kusho lukhulu kuthina siyintsha yaseKing Cetshwayo. Ngiyafisa sengathi ungaba khona minyaka yonke, ngoba uzoshintsha impilo yabantu abaningi.” Le ntokazi yenza iziqu ze-psychology. UNsindiso uthe uqale ukumodela ngenxa yokugqugquzelwa ngabantu ukuba angene kulo mkhakha. “Abantu babethi mangingenele ukumodela ngenxa yendlela engigqoka ngayo. “Ngaqala kanjalo-ke, ngaze ngafika lapho ngikhona. Imali engiyitholile izongisiza ebhizinisi lami lezingubo. “Iphupho lami elikhulu manje wukuba nendawo yami lapho ngizosebenzela khona ukuze ngizithuthukise,” esho.

Previous articleKwethulwem iziqu ezintsha zobudokotela
Next articleKusolwan umbango’ngokuzibulala’kukandlunkulu