Ushiye ingane wayogonxa utshwala

187

PHUMLANI GAMA

KUBANJWE umoya ngempilo yosana olungeniswe esibhedlela isimo salo sisibi kakhulu ngemuva kokuba lungenelwe ngumsolwa ongaziwa, walunukubeza maqede wathungela ngomlilo indlu nosana eMagwababeni, eMpophomeni, eHowick entathakusa ngoMgqibelo.

Kusolwa ukuthi isisulu esinezinyanga eziwu-18, sehlelwe yilo muga unina engekho eyophuza utshwala kwelinye lamashibhi asendaweni. Unina wesisulu ulandwe ngamalungu omphakathi ngemuva kokuba omakhelwane bephumelele ukusitakula endlini ebisha.

Kunezinsolo eziqinile zokuthi umsolwa ogile lo mkhuba ngumuntu obenolwazi lokuthi unina wesisulu ubengekho futhi okunokwenzeka ukuthi wenze lokhu edinwa ukuthi ufike wangamthola unina wesisulu.

ILANGA lihambele kule ndawo, lifike laxoxisana namalungu omphakathi aveze ukuthi umsolwa ongunina wesisulu, waqala ukusivalela endlini sinezinyanga ezimbili sizelwe. Kuvele nokuthi nangosuku lokuyibeletha ingane kwasiza omakhelwane abaphuthuma bamkhipha endlini yangasese ngenkathi ezama ukuyibelethela ayiphonse khona.

Ekhuluma naleli phephandaba unina omdala wesisulu (esiligodlile igama lakhe ukusivikela isisulu), utshele leli phephandaba ukuthi kuningi okungalungile okwenziwa ngudadewabo. Uthe kumphathe kabi ukuzwa ukuthi udedelwe esitokisini ngoba impilo yakhe isengcupheni njengoba kunguyena ovule icala.
“Ngenxa yokungaziphathi kahle kwakhe bengilokhu ngimkhuza ngobungozi bokuphuza utshwala. Sinezinsolo eziqinile zokuthi umuntu ogile le ngane, ngumuntu okhiphele isibhongo enganeni ngoba engamtholi unina wayo,” echaza.

“Kayichazeki indlela elimale ngayo ingane. Lo muntu owenze le nto ubezitshela ukuthi uzoyishiya eyibulele. Isifiso sami ngesokuthi le ngane udadewethu angaphinde ahlanganiswe nayo ngoba kusukela ekuqaleni wayevele engayifuni.”

Ikhansela lendawo uMnu Thulani Mthalane utshele leli phephandaba ukuthi ubikelwe ngesigameko sokuhlukunyezwa kwengane. Uthe ziningi izigameko ezenzeka kule ndawo ngenxa yokwanda kokusentshenziswa budlabha kwezidakamizwa ezinomthelela omubi emphakathini.

“Ngikhuthaza abazali nawo wonke umphakathi ukuba ukhuthalele ukuvikela izingane emakhaya nasemphakathini. Izinkinga eziningi zidalwa wukwanda kwamajoyinti angoqhibi-khowe. Khona nje eduze komuzi okwenzeke kuwona isigameko kunomuzi onejoyinti elithengisa bona utshwala futhi kuthengiswa utshwala bokuzenzela. Ziyakhathaza izigameko zalolu hlobo. Nginethemba lokuthi ingalo yomthetho izosondela emphakathini izosichazela ukuthi udedelwe ngaphansi kwamiphi imibandela umsolwa. Sifisela ingane ukwelulama njengoba ilaliswe esibhedlela,” kusho uMthalane.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uLt Colonel Nqobile Gwala uthe amaphoyisa ophiko oluphenya amacala athinta udlame lwemindeni, ukuvikelwa kwezingane kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi abophe owesifazane oneminyaka ewu-22 ngecala lokushiya ingane. Uthe umsolwa uvele kafushane enkantolo yeMantshi yaseHowick wabuye wadedelwa ngeSonto. “Kuvulwe icala lokunubeza ngokocansi, elokushisa, elokuzama ukubulala kanye nelokushiya ingane iyodwa kulandela isigameko sokuhlaselwa kwengane enonyaka owodwa ebuye yanukubezwa ngokocansi ngumsolwa ongaziwa kwabuye kwashiswa nendlu ingane ingaphakathi,” kuphetha uGwala.

Previous article09 March 2024
Next articleAbafundi bagonyelwa umdlavuza wesibeletho