Ushiye ubuphoyisa wathatha ubukhosi

485

Amaphoyisa kaMasipala weTheku athi ubengakaze ayithi vu eyokuthi unegazi lasebukhosini

INKOSI Siyanda Zulu lapha ibisivalelisa kumphathi wayo uSuperintendent Piet Ntuli.

MTHOBISI SITHOLE
KUBE nzima emaphoyiseni ukwemukela incwadi yokwesula emsebenzini kwephoyisa lomgwaqo kuMa sipala weTheku, iNkosi Siyanda Zulu, ngesikhathi lishiya liyothatha isihlalo sobukhosi, ngaphansi komkhandlu waseBhekeshowe, eHabeni, eShowe. Lokhu kudalulwe ngokhulumela amaphoyisa alo masipala, uSuperintendent Boysie Zungu, ochaze iNkosi Zulu njengomuntu obekhuthele emsebenzini futhi engakaze akudalule ukuthi uzokuba yinkosi. Uthi besingaziwa isizathu sokwesula kwakhe, kuthe uma sekuvelile ukuthi useyothatha esobukhosi kwaphoqa ukuthi besamukele isicelo sakhe.


Utshele ILANGA ukuthi ubeziphethe kahle, ewenza ngokwethembeka umsebenzi wakhe. “Besingazi ukuthi usegazini lasebukhosini ngqo.
“UNdabezitha ubezibeke phansi, akaze ayithi vu le ndaba yobukhosi bakhe,” kusho uSup Zungu. Uveze ukuthi waqale wenqaba ukumsayinela incwadi yokwesula kwakhe, wamtshela ukuthi makayosicabangisisa kahle isinqumo sakhe, abuye ngelinye ilanga esecabange kahle. “Lezi zindaba zangethusa kakhulu, ngaze ngakhuluma noMnu Zulu osenyunyaneni yabasebenzi ukuba akhulume naye, ameluleke ngobubi bokushiya umsebenzi.


“Kuthe uma esebuya kimi engichazela ukuthi ushiya ngoba useyothatha isihlalo sobukhosi, kwaphoqa ukuba ngikwamukele lokho, ngiyisayine incwadi yakhe yize kwakungemnandi ukuthi useyasishiya. Kuyacaca ukuthi ubefuna kufihleke. “Akuzange kube lula ukuthi samukele ukushiya kwakhe ngoba ubewuhlonipha umsebenzi futhi angingabazi ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ubezokhushulelwa esikhundleni esiphezulu,” kusho uZungu. Leli phephandaba lizamile ukuxhumana neNkosi, yacela ukuba iphinde ithintwe ngemuva kwemizuzu ewu-30, nakuba ingabange isatholakala seyizanywa izikhawu eziningi.


Ngokubeka kweNkosi, kwelinye lamaphepha esiNgisi iSunday Times, yathi ukusebenza ngapha-nsi kwezomthetho emaphoyiseni, kuyifundise ukuthi isebenze ngokungakhethi iphela emasini. Ithi izimisele ngokusebenza kanzima iqhubeke lapho kushiye khona iNkosi ekhothame kuwona lo nyaka ngokubeka phambili umphakathi. INkosi Zulu ithe izobakhumbula kakhulu ebisebenza nabo embuthweni wamaphoyisa. Ngokomlando weNkosi uZulu, kuvela ukuthi ikhulele emakhaya, kwagqama kuyona imikhakha yemisebenzi okubalwa kuyona ubudokotela, ubuthishela, osonhlalakahle neminye kodwa ebuncaneni bayo yayinothando lokuba yiphoyisa. Yaqeda umatikuletsheni yalibangisa eThekwini yaba ngunogada esikhungweni sikamasipala emaphoyiseni eTheku, okuyilapho kukhule khona utha-ndo lokuba yiphoyisa lomgwaqo. Ithi kwakhangiswa lo msebenzi, yaba nenhlanhla yokwemukelwa njengoba yayisisebenze iminyaka ewu-17 emaphoyiseni.Ingene esihlalweni seNkosi uJomba Sam Zulu ekhothame kulo nyaka.
mthobisis@ilanganews.co.za

Previous articleKuthungathwa ‘obulale’ ingoduso nentombi
Next articleUtitinywe wabulawa ephuma esontweni obesolwa ngokudlwengula umzukulu