Ushone ezitika ngocansi nesoka

3510

Kuthiwa intombi ikhale ngokuxhilwa kuqhubeka inkonzo yasekamelweni

NOMFUNDO NGWANE
noSKHOSIPHI MTHEMBU

ISEKUDE ukukhohlwa insizwa eyehlelwe wumshophi wokushonelwa yisinqandamathe sayo besazithokozisa ngocansi okokuqala ngqa selokhu bathandana.
isithombe: sakhiwe

ISATHUKA izanya indoda yaseShowe ngesehlakalo sokushonelwa yintombi yayo ekhwingcwe ngamathe beqala ngqa ukuzijabulisa ngocansi maqede yadlula emhlabeni.

Lithi lisekude ukukhohlwa isoka elicele ukuba siligodle igama lalo ukulivikela, ngento elehlele kushona uNkz Ntombenhle Khoza (45) bematasa bethokozisana ngocansi. 

ILANGA likhulume nesoka ngemuva kokwenzeka kwalesi sigameko, ebelizwakala ocingweni ukuthi lisethukile ngento eliyibonile.

“Bekungokokuqala ngqa engivakashela efulethini lami. Beyingakapheli nenyanga sithandana. Ngimhlangabeze edolobheni ngoMgqibelo emini ezongivakashela. Sifike endlini engakhombisi lutho oluwukugula, ejabule. Sifike salungisa isidlo sasemini, ngosa inyama yena wapheka ipapa namasaladi.

“Siqede ukudla sayohlala ekameleni kuyizithuba zabo-3 ntambama. Sibe sesiqala inkonzo yasekameleni sibingelelana, kwazise besiqala ukuhlangana. Kuthe sesiphakathi nawo umcimbi, wangicela ukuba ngime, wathi ukhwingcwa ngamathe ufuna ukuyophuza amanzi.

Uye ekhishini ukuyophuza amanzi, kwaba yisikhathi esincane ngisalele embhedeni ngimlindile ukuba abuye, ngezwa umsindo engathi uyawa. Ngivuke ngigijima ngiyobheka ekhishini ukuthi kwenzenjani, ngazithela phezu kwakhe ekhihliza amagwebu engasakhulumi.

“Ngiphume ngayobikela umakhelwane wami oyiphoyisa ukuba azongisiza. Ngenhlanhla bekukhona nabanye ozakwabo asebenza nabo bangibizela i-ambulance, nayo efike ngokushesha. 

“Bamxilonge isikhathi esincane babe sebengitshela ukuthi useshonile,” kusho isoka. Liqhuba lithi kudume upotiyane uma selitshelwa ukuthi intombi yalo seyishonile.

“Obekunzima kakhulu wukuthi kangikwazi kubo, besinesikhathi esincane sithandana. Ngisizwe wukuthi ngesikhathi efika endlini yami ufonele indodakazi yakhe eyazisa ukuthi uhambe kahle, usefikile. Ngibe sengibheka inombolo agcine ukukhuluma nayo, kwayima ngikwazi ukuxhumana nomndeni wakhe,” kusho isoka.

Litshele leli phephandaba ukuthi kalishadelwe, lisanda kwehlukanisa umshado walo nomkalo. Lithi belingakabi naye umuntu oqondile njengoba lehlelwe yilo mshophi nje, belisathungatha owesifazane oqotho elizophila naye.

“Kunzima ngisho ukukhuluma ngento engehlele, bekuwusuku olubuhlungu, kangazi ibhadi lani leli. Lo muntu bekuwusuku lwethu lokuqala sihlangana naye, besingakazani kangako,” kubalisa isoka.

ILANGA likhulume nendodakazi kamufi uNkz Lindiwe Khoza, othe unina uphume ekhaya eyovakashela umngani wakhe kodwa ezoqala esokeni lakhe. 

Uthi bazwile ukuthi ushonele endlini yesoka kodwa bebengakayitholi imininingwane egcwele ukuthi kwenzekeni.

“Umama uphume ekhaya phambi kwami ewumqemane, ephila, siphinde sakhuluma naye ocingweni esehambile ekhaya. Kungethusile nami uma sengithola ucingo emini sifonelwa ngamaphoyisa esesitshela ukuthi useshonile,” kusho uNkz Khoza. 

Uthi isoka ashonele kulona ubengakaze ahlangane nalo, ubengalazi.

 Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, washo ukuthi amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona kowesifazane.

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleKubhuntshe imizamo yokuqopha uZalo
Next articleUsebumnyameni ngekusasa owe-pirates