USjava emdlalweni omusha iQueendom

231

THANDI ZONDI

UBOPHELE izinkakha zabalingizi abangaconsi phansi umdlalo omusha okulindeleke kumenyezelwe usuku ozoqala ukukhonjiswa ngalo esiteshini sikamabonakude BET Africa, channel 129.

Phakathi kwezinkanka ezizobonakala kulo mdlalo iQueendom, okhuluma ngombango wobukhosi beSizwe saKwaKhahlamba, kuboshelwe uHamilton Dlamini, Mduduzi Mabaso, uPallance Dladla, Dawn Thandeka King, uSlindile Nodangala, uThemba Ndaba, uMike Mvelase, uLehasa Moloi, Sjava Linda Mtoba, Sindi Dlathu nabanye.

ILANGA libe nengxoxo ekhethekile noSjava ongumculi ongaconsi phansi kuleli ozoba ngomunye wabalingizi abaqavile kulo mdlalo. Uveze ukuthi indawo azobe eyilingisa kulo mdlalo kaMkhuseli, ithi kayifane nse nayiphila nsuku zonke.
Uthi uMkhuseli uyinkosana ebhekelela ikhaya, yenze imisebenzi yasekhaya okubalwa ukwalusa nokunye.

“Ngiyijabulele kakhulu indawo engiyilingisayo, imnandi. Impilo yami ngqo iyahlobana nekaMkhuseli ngoba wenza izinto engizenzayo nami, cishe futhi eziyimpilo yami yansukuzonke,” esho.
Nokho ekamfowabo uMcebo ozinze eGoli yehlukile kuneyakhe ungumuntu onakho konke futhi otefayo. Bobabili bazalwa yiNkosi uBanzi Khahlamba olingiswa nguHamilton Dlamini kulo mdlalo.

Uthi yize engabonakali kweminye imidlalo kepha kakusho ukuthi akalingisi, usaqhubeka nokuncelisa amawele. Kuzokhumbuleka ukuthi uke wabonakala kwiHostela, Isifiso, uZalo nakuShaka iLembe. “Kangimile ekulingiseni, ngiyaya kwinhlokhono bese kuya ngokuthi ngiyayithola yini leyo ndawo,” kuchaza usjava ophinde abe ngumbhali webika lalo mdlalo elisihloko sithi Wena Wamanzi.

Lo mdlalo ulandisa ngoNtandokayise Mthombeni olingiswa nguLinda Mtoba ongumholi emphakathini waseTsakane, othola ukuthi uyindlalifa yesihlalo sobuKhosi basoKhahlamba. Unina uTholakele Mthombeni olingiswa nguSindi Dlathu ubemfihlele le mfihlo iminyaka ewu-30. Lesi sihlalo usibanga noPrince Mcebo Khahlamba olingiswa nguPallance Dladla ozithola esephunyukwe yiqatha emlonyeni ngalesi sihlalo sobukhosi.

Previous articleZimkhalele odlwengule ingane emlindelweni wakubo
Next articleIsosha lishaye ingqimphothwe “kwelokubulala” inkosikazi