Usole umndeni ngetulo lokumbopha uMama Webhantshi

778

SKHOSIPHI MTHEMBU

USOLE umndeni wakhe ngokuhlangana nomphenyi wecala, bamakhele uzungu lokuba aboshwe uNkk Nonhlanhla “Mama Webhantshi” Mbhele, uMaXolo (osesithombeni), osolwa ngokubulala amalungu omndeni nezihlobo ngoba egaqele ukuthola imali yomshwalense ayebakhave ngawo. 

UNkk Mbhele uveze lokhu ngesikhathi egibele ebhokisini lofakazi njengoba kuqhubeka ukuqulwa kwecala eNkantolo eNkulu eThekwini. Yena noMnu Mthofi Msipha, babhekene namacala amathathu; okungelobulala uNkz Sussan Xolo – ongudadewabo kaMama Webhantshi – uMnu Nkosinathi Mthembu ozalwa ngumngani wakhe ayesonta naye noMnu Thulani Cele ongumyeni kadadewabo. Abafi kubikwa ukuthi uNkk Mbhele wayebathathele umshwalense wokufa ebhange, konke lokhu wayekwenza  ngokubambisana noMsipha. 

Ephonswa ngemibuzo nguNkk Nadira Moosa, ongumshushisi kuleli cala mayelana nesitatimende asibhala esiteshini samaphoyisa, uphike konke wathi, lokhu kwabhalwa wumndeni wakhe uhlangene nomphenyi wecala. 

Phakathi kwezinto ezikulezi zitatimende aziphikayo, yilapho evuma khona ukuthi wacela uMsipha ukuba amtholele inkabi ezobulala uCele. Konke lokhu uNkk Mbhele ukuchithile, wathi akasazi lesi sitatimende. Utshele inkantolo ukuthi umphenyi wecala wamsayinisa amaphepha angenalutho, konke lokhu wakubhala yedwa. Kwale ngisho umshushisi esembuza ngezinto umndeni wakhe othe kawuzazi, kodwa ezibhalwe esitatimendeni, wama kwelokuthi yiwona ombophele leli tulo lokuba aboshwe. 

Ummeli omusha kaNkk Mbhele, uMnu Masibonge Mathomane, ubize umphenyi wecala, uSgt Philani Linda, ukuba agibele ebhokisini. Umbuze ukuthi walifundela yini ikilayenti lakhe amalungelo alo ngaphambi kokulibopha. Ubuze nokuthi kungani isitatimende sabhalwa engekho ummeli wakwaLegal Aid. USgt Linda uthe walifundela amalungelo alo nesitatimende lazivumela lona ukuthi angasithatha engekho ummeli walo. 

IJaji uKerven Gounden libe selimchitha uNkk Mbhele kulokhu abekusho, lathi konke okuqukethwe yisitatimende sakhe wakubhala yena futhi engaphoqwe muntu. Lithe lokhu kuyosetshenziswa noma sekuphuma isinqumo secala.

skhom@ilanganews.co.za

Previous articleNginifisela uKhisimusi onokuthula emoyeni zingane ezalahlwa ngoyise
Next articleIsililo kushona intatheli yeLANGA