Usolwa ngokuzenza uNyazilwezulu

3365

JOHN HLONGWA

USOLWA ngokuzenza uNyazi owesifazane oyisangoma, okubikwa ukuthi usevule ithempeli lakhe.

USOLWA ngokuzenza obeyinkosi yamaNazaretha, eBuhleni, uMduduzi “Nyazilwezulu” Shembe, owesifazane oyisangoma, okuthiwa usevule elakhe ithempeli kwaXimba, ngakwaSwayimane.
Kunezithombe lapho lona wesifazane ebonakala efake umjiva onokuyingwe, ephethe ubhoko, kanti kwezinye ubonakala eqhwakele esihlalweni esilenga imijiva eyingwe.
Indlela agqoka ngayo nenza ngayo imataniswa nendlela okwenza ngayo uNyazi. Ilungu lomphakathi, elikhulume neLANGA LangeSonto, lithi abantu badidekile ngalona wesifazane ozenza inkosi.
“Lo mama kade eyiSayoni esiyisangoma. Kuthe ngoNtulikazi (July), watshela amathwasa ukuthi obabamkhulu bakhe babuza ukuthi kuhlalelweni kungayiwa kuMdedele (isigaba senkonzo yakwaShembe). Nebala amathwasa aya kuMdedele afike angamukeleka, agcina exoshiwe ngenxa yokuthi ayegqoke izingubo zokuthwasa.
“Kubuywe lapho ugogo (indlela abizwa ngayo ngamathwasa) wayesethi usenikwe amandla oNyazi, kwaba sekuqala ithempeli. Kumele abefundisi bakwaSwayimane baphendule, ngeke kube khona ithempeli endaweni yabo bona bangabi nazimpendulo,” kusho leli lungu lomphakathi elikhathazekile.
Leli phephandaba lithole ukuthi amanye amathwasa alo wesifazane aqome ukushiya phansi engaphothulile ngoba esaba ukuthi uwaqhatha nebandla laseBuhleni, njengoba amanye awo ekhonza khona.
Ngesikhathi ethintwa yintatheli lo wesifazane, walile ukuphawula, wavala ucingo. Intatheli iphinde yamshayela, wathi: “bhuti, please stop calling me”, qede waluvala.
UMnu Sibongiseni Mbhele, okuthiwa ungumfundisi kuleli thempeli lalona wesifazane, uzichithile izinsolo zokuthi lona wesifazane uzenza uNyazi, wathi umholi wabo wangenwa “ngamakhehla”, yikho ephatha ubhoko. Utshele intatheli ukuthi yena ubesonta ethempelini eKulungeni, KwaXimba, ngaphansi koNyazi, eyinhlalisuthi. Waxoshwa ngoba bengakholelwa ezintweni zethongo.
“Ngifisa ukucacisa ukuthi angiziyekelanga eKulungeni, kodwa ngaxoshwa ngoba bengayifuni into yethongo, bethi angihlambulukile. Ngithwase kwakhe lo mama, namanje ngiseyithwasa lakhe. Ibandla liqale ngokuba kufike umoya othi kumele kusabathwe, nebala kwaqala kwenziwa lokho.
“Siyile eBuhleni ngonyaka ophelile safike sangaphatheka kahle ngenxa yokuthi sasigqoke izinto zethu zobungoma. Abefundisi basinqabela ukuba sibonane noNyazi. Thina singaphansi koNyazi, kodwa ithempeli lethu alikabi nagama ngenxa yokuthi umoya awukasitsheli lutho ngendaba yegama. Ibandla ligqoka njengoShembe omkhulu basiyalela ukuba sifake nombala oyimpangele,” kusho uMbhele.
Ebuzwa ngemigomo elandelwayo uma kuzovulwa ithempeli elisha, uthe bona yinto abayenzayo bayizwa “ngomkhulu babo”.
Okhulumela ibandla laseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, uthe useyayazi indaba yalo wesifazane, nezithombe bazibonile.
“Izenzo zakhe sezimkhiphile ebandleni ngoba umuntu wesifazane akaluphathi ubhoko esontweni, futhi umuntu wesifazane akavumelekile ukuvula ithempeli. Ubungoma abungeni eBuhleni, ubugcina kwakho,” kusho uMnu Mncwabe.
Nokho akacacisanga ngokuthi zikhona yini izinyathelo abazozithatha ngalo wesifazane.
Ozibize ngoNgubane, kodwa wenqaba negama lakhe, othe ungumhlambululi ethempelini eKulungeni, uthe bayalwazi udaba lukamama ozenza uNyazi.
Uthe abamxoshanga eKulungeni uMbhele, kodwa bamyalele ukuba ayophothula ukuthwasa kwakhe kuqala bese ebuya eseqedile.
Uphinde waqinisekisa kuleli phephandaba ukuthi njengoba uMbhele esengene ngaphansi kwalo osolwa ngokuzenza uNyazi, ngeke isalunga indaba yakhe.

Previous articleIbisimqhathe nesinqandamathe eyokulingisa eyokujola noBen 10
Next articleUgogo ubabaza ibhadi ‘ngabakugilwe’ wumzukulu wakhe