Usomabhizinisi uhlomise izitshudeni ngokuziqalela amabhizinisi

313

OweCebolethu uthi umasingcwabisane wakhe uwuqale kukhona abamgxekayo

IZITSHUDENI zaseMangosuthu emkhakheni wakwaManagement Sciences zilalele inkulumo kaNkk Nomfundo
Mcoyi-Zondo. Kwesingakwesokudla ngumsunguli weCebolethu Group uNkk Mcoyi-Zondo obethula isifundo
sokuqeqesha izitshudeni zesifazane zaseMangosuthu University of Technology kwezamabhizinisi
IZITHOMBE NGU: NHLANHLA GUMEDE

MTHOBISI SITHOLE

UVULE amehlo izitshudeni ngokuthi mazingalindi ukuthi zize ziphothule iziqu zazo ngaphambi kokuba zizame izindlela zokuziphilisa. Lokhu kukhulunywe umsunguli weCebolethu Group, uNkk Nomfundo Mcoyi-Zondo, ngoLwesithathu eMangosuthu University of Technology, eyala izitshudeni ezenza umkhakha wakwaFaculty of Management Sciences, njengoba ebenesifundo esikhethekile nezitshudeni ezikulo mkhakha.
Kulesi sifundo, ubechushisa izitshudeni zesifazane, ngamaqhinga okuqala amabhizinisi nama-foundation, njengoba kuyinyanga yabo. Uthe izitshudeni zingaqala manje zibekelele imali encane, zihlephule kulena yoxhaso lakwaNational Student Financial Aid Scheme (Nsfas) zisungule amabhizinisi.


Uthi uma zingabambisana, zihlangane, zizithuthukisane nangokwemifelandawonye, nalo iCebolethu liyasifaka isandla ukuthuthukisa osomabhizinisi abasebancane. Ukhulume ngomlando wakhe wokuthi umasingcwabisane wakhe uwuqale enguthisha eNanda, eThekwini, kwaba khona abamgxekayo bethi ngeke aphumelele, waphumelela. “Ngifuna nikhohlwe ukuphawula kwabantu okubi ngoba ngeke ufike ndawo ngakho. Uma uzoqala ibhizinisi, kubalulekile ukubambisana nabantu abanephupho elihle, abazofika nomnikelo obonakalayo kuleyo nhlanganisela, ubheke nokuthi usondelana nabantu abanjani. “Nibaningi nenza umkhakha wakwaManagement, baningi nabanye kwamanye amanyuvesi akuleli lizwe, bonke bafuna ukuqashwa basebenze.

Zibuze ukuthi njengoba isimo sikanjena, yini ozoyenza ukuze ubengumuntu wesifazane ohlukile onezinto zakhe, ozohlonishwa ngokwenza impilo yabanye abantu ibengcono,” esho. Ugqugquzele izitshudeni ngokuthi zenze ucwaningo ngaphambi kokungena emabhizinisini. Uveze nokuthi ngeke wenze ibhizinisi ungakulungele lokho. Uthi kufanele izitshudeni zifunde kabanzi ngamabhizinisi eziwafunayo noma zivolontiye kulezo zinkampani ukuze zithole ulwazi olunzulu noqeqesho. “Lokho kuyosiza ukuthi okwenzayo kube nesisekelo seminyaka ngeminyaka. Icebolethu ngalisungula sengicabangisise kahle, noma ngingahamba namhlanje emhlabeni kodwa abantwana bami nesizukulwane bayophila ngalelibhizinisi ngenxa yesisekelo esiqinile engisakhile.


“Ngihambele amazwe ngamazwe, ngifunda kabanzi ukuze ngizithuthukise, nebhizinisi lihambisane nesikhathi samanje nangokwezimo esesiphila ngaphansi kwazo,” kusho uNkk Mcoyi-Zondo. Uthi bafuna ukwakha abantu besifazane bakusasa abanamaphupho amahle okuzimela. Isitshudeni sase- Mangosuthu uNkz Mbali Nzama, uthi bavuleke amehlo kokuningi ngalesi sifundo ebesenziwa uNkk Mcoyi-Zondo. Utshele leli phephandaba ukuthi kuningi izitshudeni ezikufisayo kodwa zingalutholi usizo lokuchazeleka. “Ukuvakashelwa umuntu wesifazane osephumelele ngalolu hlobo, kusenza nathi sibone ukuthi konke esikufunayo empilweni kungenzeka,” kusho uNkz Nzama. ICebolethu linamagatsha angaphezulu kuka-130 Kwa-Zulu-Natal, Gauteng nase-United Kingdom. Zingaphezulukuka-1 800 ezisebenzi eziqashwe kulenkampani.

Previous articleAthole ikhaya elisha amaCrown
Next articleOwaKwaShembe ulahlwe ngelokubulala umkakhe