Usomatekisi ubulawe ngentululwane

1869

Kuthiwa abemi nabo bathelwe ngamachaphazelo kanti basesibhedlela

UKUDUTSHULWA ngentululwane yezinhlamvu kukaMnu Dumisani Khoza, eVerulam, ngoMgqibelo kushiye amalungu omphakathi ethukile. Lapha isidumbu sakhe bese simboziwe, silinde ukuzolandwa yimoto yasemakhazeni. 
ISITHOMBE: SITHUNYELWE

NOMFUNDO NGWANE

ASATHUTHUMELA ama-lungu omphakathi wase-Verulam, ngesihluku asi-bonile kudutshulwa usomatekisi ngentululwane yezinhla-mvu ngoMgqibelo emini, okugcine ngokuthi aphelele endaweni yesigameko. 

ILANGA lithole ukuthi uMnu Dumisani Khoza (46), waseRese-voir Hills, eThekwini – obenamate-kisi kusoseshini we-Ilembe – we-hlelwe yilesi sigameko emi nabesilisa ababili, bona abaphuthu-nyiswe esibhedlela emuva kokulimala. 

Kuthiwa kwenzeka konke lokhu nje, inkosikazi yakhe ibisemotwe-ni abehamba ngayo. Yona kayidu-bulekanga. 

Ngokuthola kwaleli phephandaba ngelungu lomphakathi elizibonele lesi sigameko, kuthe ngesi-khathi uMnu Khoza esaxoxa nalaba besilisa abemi nabo, kwaqhamuka owesilisa obefake isifonyo nesigqoko – engabonakali ebuswe-ni – ehamba ngezinyawo, waqonda kubona sengathi kukhona ayoku-buza. 

Uthe uma eseseduze, wakhipha isibhamu ngokushesha wadubula ebhekise ngakuMnu Khoza nalaba abeme nabo. 

Kuthiwa udubule uMnu Khoza ephindelela ekhanda, abeme nabo badubuleke emlenzeni nasenga-lweni. 

Kuthiwa umbulali uqede ukudu-bula wabaleka ngezinyawo, waco-shwa yiPolo ebomvu endleleni, engenazo izinombolo. 

ILANGA lithole ukuthi uMnu Khoza ubulawa nje, ubesanda kufika endaweni yesigameko. 

Kubukeka sengathi imoto eco-she umbulali ibivele imlandela, ilinde ukuthi aze afike endaweni azokwehla kuyona emotweni. 

“Ngisekude ukukhohlwa yinto engiyibonile, umuntu edutshulwa ebulawa phambi kwethu. 

“Bekungathi kuqoshwa ifilimu. Lo mfanyana omfishane uqhamu-ke singanakile, futhi ubungeke uze ucabange ukuthi uphethe isibhamu, noma nje kukhona into embi azoyenza. 

“Besizitshela ukuthi ngumfana wasendaweni kanti kasazi ukuthi uzobulala. 

“Uma ngivala amehlo, ngimane ngibone isithunzi sakhe lo mfana ekhipha isibhamu,” kusho ilungu lomphakathi. 

ILANGA likhulume nomphathi wehhovisi leSantaco KwaZulu-Natal, uMnu Sfiso Shangase, othe bese bezwile ngalesi sigameko. 

“Ngizoqala ngidlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaKhoza nakubafowethu ababili abalimele abasesibhedlela. 

“Siyacela ukuthi kozakwethu esinabo kule mboni, sifunde uku-hlala phansi uma kukhona lapho esinyathelane khona, siyilungise inkinga singaze sibulalane ngoba lona wumsebenzi wethu esondla ngawo imindeni yethu. 

“Sinxusa ukuthi kube nokuthula kule mboni esiyaduma ngokubulalana,” kusho uMnu Shangase. 

Okhulumela amaphoyisa Kwa-Zulu-Natal, uCol Thembeka Mbhe-le, uthe lesi sigameko senzeke emini ngoMgqibelo, amaphoyisa asevule amacala amathathu; eli-lodwa lokubulala namabili okuzama ukubulala. 

Uthi amaphoyisa aphansi phezulu nophenyo, bekungakaboshwa muntu.

Previous articleUnesifiso sokuqeqesha e-England uMosimane
Next articleBafuna izimpendulo ngokwenzeka ePhoenix