Usomatekisi ufuna “ukugezwa” wuhulumeni ngo-R100 million

252

NONHLAKANIPHO SHINGA

USOMATEKISI waseThekwini, uMnu Thomas Getsemane, ufuna umbuso umnxephezele ngemali eyevile ku-R100 million, “ngokudicilelwa phansi kwesithunzi sakhe”, esigamekweni esenzeke ngasekupheleni konyaka odlule, lapho ethi waboshwa ngamaphoyisa ngokungekho emthethweni. Lokhu kuvele emaphepheni afakwe eNkantolo eNkulu yaseMgungundlovu mhla ka-8 kwephezulu. Kuvela ukuthi uGetsemane ubopha uNgqongqoshe wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele – ngokuboshwa kwakhe nonogada bakhe abawu-11 mhla ka-3 kuLwezi (November), nyakenye. 

Ngokuthola kweLANGA, uGetsemane – onanenkampani yonogada – waboshwa esemayini iQala Quary, lapho kuvela ukuthi “wayeyolekelela” iNkosi uMqoqi Ngcobo, emuva kokuba imcelile ukuba ayoyisiza kule mayini esesizweni sayo, okuthiwa kwangena kuyona osomabhizinisi abathile, “bayidla ngenkani”. ILANGA like labika ekuqaleni kwalo nyaka ngembizo ebeyibizwe yiNkosi uNgcobo, lapho ibiyobikela khona isizwe sayo ngezinkinga ebhekene nazo ngemayini. 

Iveze ukuthi kufanele ngabe le mayini ihlomulisa isizwe sayo, kodwa kuhlomula abathile abayithathe kuyo ngenkani. Ithe ngesikhathi kuboshwa uGetsemane, yakhathazeka ngoba yiyo eyayimcelile ukuba ayilekelele kwazise yase izame konke – yaze yabiza namaphoyisa – ukuze kukhishwe abadla le mayini. 

UGetsemane nabaqaphi bakhe, bagcinwa esitokisini izinsuku ezine, badedelwa bengavelanga ngisho enkantolo ngemuva kokuba abashushisi bethole ukuthi kabukho ubufakazi ngecala okwakuthiwa balenzile. 

ILANGA liwabonile amaphepha afakwe enkantolo ngabammeli bakaGetsemane, iNJ Attorneys. Aveza ukuthi ukuboshwa kwakhe nonogada bakhe kwakukhombisa ukuthi kuhloswe ukuthi “kubukiswe ngaye”. Abammeli bathi ngesikhathi eboshwa, kwakukhona nesikhulu esiphezulu samaphoyisa KwaZulu-Natal, futhi kwathathwa nezithombe zakhe, zabonakala sezisabalele ezinkundleni zokuxhumana. Bakhala nangokuthi uCele wabonakala ohlelweni lukamabonakude noDkt JJ Tabane, ekhuluma ngokuboshwa kukaGetsemane, waze wambiza
ngemafiya (mafia). Bafuna u-R137  000, omakhalekhukhwini, i-laptop, izibhamu nokunye abathi kwathathwa ngamaphoyisa ekilayentini labo.

Ngokusho kommeli, uMnu Sbu Dlamini,  uGetsemane ufuna u-R100 million ngokwehliswa isithunzi nokulahlekelwa  yimali eningi ngesikhathi eboshiwe. “Engingakusho wukuthi sikhona nesinye isikhulu esiphezulu emaphoyiseni aKwaZulu-Natal esisibophayo, kodwa kodwa ngeke silidalule igama laso ngoba kasikawatholi amaphepha aso. “Leso sikhulu sasikhona ngesikhathi kuboshwa uGetsemane,” kusho uDlamini. 

ONOGADA NABO BALAHLEKELWE YIMALI

UDlamini uthi ngokwamaphepha esenkantolo, onogada bona bafuna ukunxe-shezelwa ngo-R500  000 umuntu emunye ngokuboshwa ngokungekho emthethweni. Uveze ukuthi ihhovisi likaCele selithunyelelwe incwadi. Uthe kunamacala amabili avulwe esiteshini samaphoyisa eNanda ngokuboshwa kwalo somabhizinisi nonogada bakhe. Amaphepha asenkantolo aveza nokuthi uGetsemane ubopha noMkhuzi wamaPhoyisa KwaZulu-Natal, uLt-General Nhlanhla Mkhwanazi noCapt Digby Wayne Thomas, owayengumphenyi wecala.

Okhulumela uCele, uNkz Lizandzu Themba, uthe uzobheka ehhovisini okungena kulona izindaba ezifuze lolu ukuthi lukhona yini oluthinta uGetsemane. 

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleUyaveva “oshaywe” ngumqashi enkampanini yamaloli
Next articleKutholwe igazi embhedeni wonyamalele