Ususe umsindo umnikelo ‘ofunwa’ kumaNazaretha

1684

Kuthiwa uqoqwa ngabagcotshwa bebandla bathi ufunwa uNyazi

THANDEKA NGOBESE

Sekuqubuke ukudideka emathempelini aseBuhleni ngomnikelo oqoqwayo okuthiwa ufunwa iNkosi uNyazilwezulu.
isithombe ngu: SABELO mASUKU

SEKUQUBUKE umsindo ebandleni lamaNazaretha, ohlangothini lwaseBuhleni, ngomnikelo okuthiwa uqoqwa ngabagcotshwa bebandla bethi ufunwa yiNkosi Mduduzi “Nyazilwezulu” Shembe ehola lolu hlangothi lwamaNazaretha yize kuvaliwe ukukhonza ukuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus. 

Lo mnikelo okuthiwa wu-R500 ithempeli nethempeli, kubikwa ukuthi ufunwa wuNyazi ukubhekelela izidingo zasemzini waseBuhleni. Amathempeli okuthiwa athole umyalelo wokukhokha le mali, kubalwa iKwaNongoma, uLundi, iShowe, iMelmoth nase-Nkandla. 

Umthombo opotshozele ILANGA lolu daba uthi bake babuza kulaba okuthiwa mabawuqoqe lo mnikelo ukuthi  bazowucela kanjani emalungwini ebandla njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa ekuvalile ukuhlangana kwabantu. 

Uthi  batshelwe ukuthi umkhokheli nomshumayeli kufanele bayihlanganise le mali ngisho kungathiwa bayikhipha emaphaketheni abo, kuyothi mhla sekudlule ukuvalwa kwezwe, bayifune kubantu ukuze ibuyele kubona. 

“Lokhu kuvele kwasicacela ukuthi le mali ifunwa ngodli, okuyinto uNyazi obelungeke luyenze ngoba luyazi ukuthi abakhokheli nabashumayeli emathempelini amaningi kuba ngabantu abadala, asebehola impesheni,” kusho umthombo. 

Omunye umthombo okhonza kwelinye ithempeli lasoLundi, uthi yize bebona ukuthi bayaqolwa kodwa kunzima ukubaqonda laba ababathumelela imilayezo ngoba bazobizwa ngamaphekula aphikisana noNyazi. 

“Senginqume ukuyikhokha mina le mali ngoba umkhokheli enginaye usemdala uphila ngempesheni,” kusho umthombo. 

Abasolwa ngokufuna le mali egameni loNyazi, akubona bodwa njengoba kuFacebook kuneqembu okuthiwa lihlanganiswe yintsha yebandla ngenhloso yokusiza eBuhleni ngezinsiza zokuvikela abangcwele abahamba noNyazi naba-hleli eBuhleni njengoba izwe likhungethwe yiCovid-19. 

 “Abangcwele sicela banikele ngo-R200  umuntu emunye, laba abanamandla athe xaxa bangadlula kulo R200 bafake okusemandle-ni abo,” kusho lo mlayezo othi imali kufanele ifakwe kwaCapitec. 

Umshumayeli Mzothini Dumisa waseNkandla okuthiwe nguyena oqoqa umnikelo ofunwa emathempelini, ucele ukungakhulumi nga-lolu daba ngoba yiLANGA  elilufunayo. 

“Mina angikhulumi nephepha, nginezizathu zokwenza lokho,” esho evala ucingo.

Okhulumela amaNazaretha aseBuhleni, uMnu Thokozani Mncwabe, usigxeke kakhulu isenzo sabafuna iminikelo egameni loNyazi. 

“Inkosi inakho ukudla eBuhleni kayiswele, makungadlalwa ngabantu kuthiwe wuNyazi olufuna imali isimo sibheda kanje kubo bonke abantu. 

“Ngabe kungcono ukube le mali abayifunayo bazonikelela ngayo abaswele. makungathiwa ngeya-maNazaretha kodwa makunikwe bonke abantu abadingayo njengoba benza nabanye. Abantu siyacela bangayikhiphi leyo mali ngoba kudlalwa ngabo. 

“Okubuhlungu wukuthi inkosi ibona ukudla sekufika ingazi ukuthi kuqoqwe kanjani,” kusho uMnu Mncwabe. 

thandeka.ngobese@ilanganews.co.za

Previous articleUMotsepe ungenelela olukaPitso Mosimane
Next articleAbafundi bakaMatric bathi inqola ibhajiwe