Uthembise ukuqedela izinhlelo zokufukula umphakathi obuyiselwe ngo-elethu

955

INkosi uMangosuthu Buthelezi ithe ingcabha isisele nabaqokiwe ukwenza umsebenzi ngokwethembeka

UNKK Thembisile Mchunu oqokelwe esokuba nguSekela-meya, noMnu Lethuxolo Mthembu oyimenenja kaMasipala bephahle uMfu Petros Ngubane, obuyiselwe kwesobumeya, befunga ukuthi bazowuyisa phambili umasipala
wesiFunda uMzinyathi ngesikhathi kufungiswa amakhansela ngoMsombuluko. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

THANDEKA NGOBESE
IYAQHUBEKA impi yamanzi kuMasipala wesiFunda waseMzinyathi obekugcotshwa umkhandlu wawo ngoMsombuluko e-Isandlwana Battlefield, eNquthu. UMfu Petros Ngubane ubuyiselwe ngo-elethu kwesokuba yimeya yalo masipala onezihlalo eziwu 29 eziwu 15 zithathwe yi-lFP, eziwu-11 zawela kwi-ANC, eziwu-2 zaya kwi-Abantu Batho Congress kwathi esisodwa sathathwa yiDA.


UMfu Ngubane wesekelwa nguNkk Thembisile Mchunu othathe lesi sikhundla kuNkk Ntombi Mdlalose, kwathi esikasomlomo sabuyela kuMnu Joshua Sikhakhane owake waba yimeya yaseMsinga obesiphethe phambilini. Lo masipala ubugcoba umkhandlu nje, kuqopheke umlando ngokuthi bonke omasipala abancane abangaphansi kwawo okuyiNquthu, uMsinga, iNdumeni noMvoti baphathwe yi-IFP.


Kulolu khetho i-lFP igcine idla etafuleni uMasipala waseMvoti nowaseNdumeni abebephethwe yi-ANC phambilini. I-IFP igcine ibambisana ne-EFF neDA kulab’ omasipala, okwenze i-ANC yakhala ngaphansi. UMfu Ngubane uthe okuseqhulwini ezinhlelweni zabo, wukufakela abantu amanzi njengoba kusenezindawo ezingenawo.


“Yize amanzi esefakiwe edolobheni eKranskop, kodwa sinenkinga yokuwaphakela abantu ngenxa ye-Eskom esisayinxenxa namanje ukuthi ikhuphule amandla kagesi. EMsinga luyaqhubeka uhlelo lokwakhiwa kwengqalasizinda yamanzi, luzoqhubeka njengoba sibuyele nje ukuqhubeka memisebenzi yonke esasesiyiqalile njengoba kwezinye izindawo kubenokubambezeleka komsebenzi ngenxa yokuvalwa kwezwe.


“ENquthu amanzi akhona, size sawavula ngoMfumfu (October) ngenxa yakho ukubambezeleka okwenziwe yimigomo yokuvalwa kwezwe. Sifuna ukudala amathuba emisebenzi, abantu bakithi baqasheke, siqhubeke nezinhlelo zokuthuthukisa intsha nabesifazane ngamakhono okuthunga, ukubu-mba izitini nokunye okuningi,” kusho uMfu Ngubane.


Umsunguli we-lFP, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, obekhona kulo mcimbi, unxuse bonke abafakwe yileli qembu ezikhundleni ukuba bangakhohlwa wukusebenzela abantu ngokwethembeka. “Ebesikusho ngesikhathi sikhankasela ukhetho, sithi ‘sethembe’, bakwenzile abantu. Ingcabha isele ngakinina manje njengoba sebeni-thembile ngevoti ukuba nibasebe-nzele ngokwethembeka.

Imindeni eminingi empofu ithembe nina ukuthi nizoyifakela amanzi, ugesi nemigwaqo. “Noma ngabe kuthiwa mncane kanjani umehluko owenza empilweni yomuntu, kodwa nawe ulala uzizwa kahle nasebusuku ukuthi kukhona okwezile,” kusho iNkosi Buthelezi. thandeka.ngobese@ilanganews.co.za

Previous articleIChiefs isenegqubu ngokugilwa yiDowns
Next articleZimakene izingqungqulu ngama-albhamu