Uthembise ukuqinisekisa ukungachemi komthetho uMaya ogaqele esikaZondo

151

THANDOLUHLE NGUBO

UZWAKALISE eyokuqinisekisa ukuthi umthetho kawuchemi uma kwenzeka eqokwa kwesokuba yinhloko yamajaji uNkk Mandisa Maya – oyisekela lenhloko yamajaji eNingizimu Afrika – ngesikhathi kuqhubeka inhlolokhono yakhe njengoba egaqele lesi sikhundla, okumanje siqhoqhobelwe nguMnu Raymond Zondo, ozogudluka ezinyangeni ezintathu ezizayo. 

UMaya nguye yedwa ohlolelwa lesi sikhundla emuva kokuphakanyiswa kwegama lakhe nguMengameli Cyril Ramaphosa ezinyangeni ezedlule. UZondo obehola le nhlolokhono, unike uMaya ithuba lokuchaza umbono wakhe ngomthetho wakuleli. Uveze ukuthi uyakuqonda ukuthi lo msebenzi uza nezingqinamba eziningi, kodwa uzimisele ngokubhekana nazo ngoba ezinye zazo useke wahlangabezana nazo njengoba ebebuye abambe uma uZondo engekho.

“Kulezi zinyanga eziwu-20 ngiyisekela lehhloko yamajaji, ngithole ithuba lokuzwa ukuthi kunjani ukuba yinhloko. Ngingasho nje ukuthi kunzima, kodwa nginesiqiniseko sokuthi ngingakwazi ukuwenza lo msebenzi ngokubambisana nozakwethu nobuholi bonkana,” esho.

Uthembise ukuthi uma eqokwa, uzokwenza isiqiniseko sokuthi ubulungiswa bufinyelela kubo bonke abantu futhi umthetho kawuchemi, uyazimela. Uzwakalise ukukhathazeka nangezimo ezidala ukusebenza kanzima komthetho, ezifana nezinkantolo namabhilidi amadala angaphephile. 

Kuzokhumbuleka ukuthi akukhona okokuqala uMaya ehlolelwa esokuba yinhloko yamajaji njengoba kwenzeka nango-2022, kodwa uRamaphosa waqoka uZondo. 

Uma eqokwa, kuzobe kuqopheke umlando eNingizimu Afrika njengoba ezoba ngowesifazane wokuqala ukuqokelwa kulesi sikhundla. 

Previous article20 May 2024
Next articleKukhuzwe umhombholo kubahleli bemicimbi kwethulwa owoGu