Uthi ukhishwe esibhedlela wadalakacwa ngaphandle

420

Bathi akukhona okokuqala kwenzeka isigameko esinje e-Addington

UMNU Mphikeleli Mlangeni ukhala ngokuthi udalakacwe ngaphandle kwesibhedlela

SKHOSIPHI MTHEMBU
KUSIZE amaphoyisa kaMasipala weTheku ukuze agcine enakiwe owesilisa waseSoweto othi wafika eThekwini ngesikhathi seCovid-19, ezokwelashwa okuthiwa ukhishwe esibhedlela i-Addington eyofuna usizo, “wadalakacwa” ngaphandle ngoLwesibili. Izolo ngoLwesithathu ILANGA liye kulesi sibhedlela, lafica uMnu Mphikeleli Mlangeni, onesifo sohlangothi, esahleli ngaphandle, ekhuluma namaphoyisa kaMasipala weTheku, abezama ukumsiza. Ngesikhathi leli phephandaba lifika, bekukhona namanye amalungu omphakathi abemngungile, elele ngesisu, engakwazi ukusukuma.


Ubelokhu ecela ukuphendulwa kwazise isandla sakhe sangakwe-sobunxele kasisasebenzi, kanti nemilenze yakhe ibonakala ingasebenzi. Abebekhona kule ndawo baveze ukuthi bazamile ukukhuluma nesibhedlela, kodwa batshelwa ukuthi kuzomele bashayele i-ambulence. Kuthe lisamile leli phephandaba lixoxa noMlangeni, kwaphuma omunye wabahlengikazi ezobuza ukuthi kwenzekeni. Akuphelanga sikhathi esingakanani, wangena ngaphakathi esibhedlela wabuya nesihlalo esinamasondo. Ngokuthola kwaleli phephandaba ngabantu abasebenza eduze kwalesi sibhedlela, akuqali ukuthi kukhishwe isiguli singalutholile usizo kulesi sibhedlela.


UMlangeni uthe uke waya kulesi sibhedlela phambilini, kodwa waphindela emuva engalutholile usizo. “Ngifike lapha esibhedlela ngoMsombuluko kodwa akekho onginakile. “Ngihlale khona ubusuku bonke, kwathi namuhla (ngoLwesithathu) ekuseni ngatshelwa ukuthi kumele ngihambe. “Ngiqukulwe ngabasebenza khona lapha ngaphakathi, bangibeka kule ndawo. Kumanje kangazi ukuthi ngizokwenzenjani ngoba kabafuni ukungisiza. “Selokhu ngikhishiwe kangikaze ngikuthole ngisho okuya ngasethu njini kanti kusukela ngashaywa wuhlangothi, kangikwazi ukuhamba,” kusho yena. Ilungu lomphakathi, elicele ukungadalulwa, ebelikhona lapho bekulele khona uMlangeni, lihlebele leli phephandaba ukuthi akukhona okokuqala kutholakala umuntu elele ngaphandle, ekhishwe kulesi sibhedlela.


“Ngeledlule kunowesilisa othe ungowaseNanda, naye ubelele lapha ngaphandle, okuthe uma silandelela, wasitshela ukuthi udedelwe esibhedlela kwathiwa akayolulamela ngasekhaya ngoba usengcono,” kusho yena. Okhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal uNtokozo Maphisa uthe: “UMnyango ufisa ukuveza ukuthi emuva kokuthintwa yiLANGA ngoLwesithathu, odokotela kanye nabaphathi besibhedlela bayeke abebekwenza baphenya lezi zinsolo, okubandakanya nokubheka amakhamera. “Okuningi okuvelayo kuphambene nokushiwo yiphephendaba, njengoba kuvela nokuthi isiguli sinezinkinga eziningi eziphathelene nezenhlalakahle. “Isiguli siqale ukuthola usizo ngoMsombuluko, emuva kokudluliselwa esibhedlela yiDennis Hurley Centre, ngenxa yesigulo esithile esingesidalule ngenxa yokuthi siyimfihlo phakathi kwaso nabezempilo.


“Isiguli sihloliwe, salaliswa esibhedlela, saze sakhishwa ngoLwesibili, ngokwenqubo eyejwayelekile, ngesikhathi sesithole imithi yaso. “Yiso isiguli esicele ukudedelwa ngoba sithi sidinga ukuya eDurban Station. “Kuthe uma kuvela ukuthi isiguli sinezingqinamba ngaphandle kwesibhedlela, njengoba si-ngakwazi ukuzihambela kahle, sabe sesibuyiselwa ngaphakathi esibhedlela, ukuze siqhubeke sithole usizo. “Kuzokwenziwa nemizamo yokusixhumanisa nabezenhlalakahle ukuze sitholelwe indawo ekhaya labahlwempu. “Kungaba yishwa elikhulu uma uMnyango wezeMpilo ungasolwa kulolu daba njengoba ubufakazi buveza imizamo eminingi yokusiza lesi siguli,” kusho yena.

Previous articleKugezeke igama le-IFP kwelokusoconga
Next articleBakhala ngokuphoqwa ‘ukuzilela inkosi’