Uthi uzogonyuluka emuva komngcwabo umndeni wobulawe ngamaphoyisa

691

INTATHELI YELANGA 

UTHI uzogonyuluka ngemuva komngcwabo 

umndeni kaMnu Nkululeko Mkhize (32), odutshulwe wabulawa endaweni yabadla izambane likapondo eZimbali, eBallito. 

Engxoxweni emfushane phakathi kwengoduso kamufi, uNkz Nontethelelo Nkosi naleli phephandaba, kuvele ukuthi kabakazi ukuthi uzofihlwa nini uMnu Mkhize. 

Ithe umndeni nabasondelene nomufi, bayazizwa izinkulumo ezingezinhle ezikhulunywa ngabantu ezindaweni ezahlukene futhi ziyabakhathaza. 

Iveze ukuthi umndeni wakwaMkhize ucela ukunikwa ithuba lokuzila, ungaxinwa ngezinkulumo, ikakhulukazi imibuzo evela emithonjeni yabezindaba. 

ILANGA likhulume noNkz Nkosi emuva kokuba kusabalele esinye sezithombe-mnyakazo (video) ezinkundleni zokuxhumana, okuzwakala kusona iphimbo lowesilisa, okusolwa ukuthi nguMnu Mkhize, etshela abantu ukuthi unolwazi lokuthi uzodlula emhlabeni ngesibhamu. 

Kunezinsolo zokuthi yiphimbo lakhe leli. 

“Ngizoshaywa ngensimbi mina, kodwa hhayi manje. Akujahiwe. Ngeke ngingadu-tshulwa mina. 

“Ngingathi ngiyi-springbok esingaka, ngivee ngigule nje, kodwa ngizodutshulwa mina,” kusho leli zwi elihambisana nezithombe zikamufi. 

Ngokwemibiko evela emithonjeni yabezindaba ikakhulukazi amaphephandaba esiNgisi, umufi uyanyaniswa noxhaxha lwamacala.

 amanye kuthiwa athinta ukuchitheka kwegazi. 

Umthombo osondelene nophenyo olwenziwa ngaphakathi eRichards Bay Minerals (RBM), uveza ukuthi umufi ubengumuntu ongena ezintweni eziningi, kodwa ezenza esebenzisa inkani. Nemali kuthiwa ubeyifuna ngesihluku kwabathile. 

Maqondana nale nkampani, kubuye kube nezinsolo zokuthi ubebuye abe yingxenye yokukhokhiswa kwabanikazi bamaloli imali ebalelwa phakathi kuka-R10 000 kuya ku-R30 000. 

Kubuye kuvele namagama ezisebenzi ezithile zale nkampani esezadlula emhlabeni, okunezinsolo zokuthi umufi unesandla ekufeni kwazo. 

www.ilanganews.co.za

Previous articleKabasalali ngenxa yengane (2) enyamalele
Next articleUchazwe njengomgulukudu “obulale” udadewabo emsola ngokuqoma