Uthisha wesifazane uqolwe u-R800 000 ekhohliswa ngothando

784

INTATHELI YELANGA

UPHIKO loKlebe luxwayisa abesifazane ngokwanda komkhuba wamaqola abakhohlisa ngothando kanti abayengela oPhathe. Lukhiphe lesi sexwayiso emuva kokuba owesifazane waseLimpopo onguthisha, eqolwe u-R800 000 wemali yakhe yempesheni ngowesilisa “obeyisinqandamathe” sakhe.

ULt-Col Matimba Maluleke okhulumela oKlebe eLimpopo,  uthi lo thisha obeqashwe wuMnyango wezeMfundo eLimpopo, wahlanga “neqola” enxanxatheleni yezitolo ePolokwane ngokuqala konyaka. 

“Kuvela ukuthi umsolwa waqomisa esisulwini esasizothatha impesheni ngoNhlangulana (June) nonyaka. Isisulu sithi ngesikhathi silindele impesheni yaso ngoMandulo (September), savakashela umsolwa endlini aqashe kuyona e-Ivy Park,” kusho Maluleke.

Uqhuba ngokuthi, sithi umsolwa wasingenisa egunjini thizeni ukuze asibike kwabakubo abangasekho. “Ngesikhathi bekulelo gumbi, sezwa izwi lithi sesiside isikhathi sithwele kanzima, kodwa-ke, ukuhlupheka kwaso sekuphelile kwazise kuno-R3.8 million osilindile,” kusho yena. Uqhube ngokuthi umsolwa wayelokhu ebelesele isisulu ukuba “siwukhulule” lo R3.8 million waso. Samnika u-R800 000 “wokukhulula” u-R3.8 million, kodwa ngokuhamba kwesikhathi, saba nokusola ukuthi kukhona okushaya amanzi. Sabuyela lapho kuqashe khona umsolwa, kanti sisindwe yizinyawo, safika kukhala ibhungezi. “Kwathi uma sihlwaya komakhelwane mayelana nomsolwa, basitshela ukuthi ufike nenkunzimalanga yeloli waqoqa konke okungokwakhe, wakhala wemuka,” kusho uMaluleke. Uveze ukuthi baningi abesifazane asebebike koKlebe mayelana nokuluthwa ngothando, kanti inhloso wukubaqola. 

Uthe amaqola asebenza kakhulu:

* Ngabesifazane abasebenza kahle (abayenge ukuba bathathe impesheni);

* Asebethole ingxenye yabo emuva kokudivosa (abayenga ukuba babhalise impahla yabo ngawo noma bayidayise);

* Abesifazane abangosomabhizinisi (afika nemibono yamabhizinisi engombombayi, acele uxhaso);

* Abasanda kuphunyelwa ngamafa;

* Yilabo osekuseduze ukuba bathathe umhlalaphansi;

* Nabafelokazi.

KwaZulu-Natal isifana nesinkwa semihla ngemihla eyokuqolwa kwabesifazane, beluthwa ngothando – ikakhulukazi othisha asebezothatha impesheni. Imvamisa kuba yizinsizwa zangaphandle ezigila lo mkhuba. ILANGA selike labika isikhawu eziningi ngezisulu zalolu hlobo lobuqola.

ISITHOMBE ngesokwenza umfanekiso.

Previous articleUsetshalwe esiShayamthetho saKwaZulu-Natal “osanda kubuya” kwi-IFP
Next articleEzimnandi nezimbi kwabemukela u-R350