Uthishanhloko uboshwe elaliswe esibhedlela sabagula ngengqondo

664

Sihlehlisiwe isicelo sebheyili sikathisha osolwa ngokudlwengula

NGUMNU Abednigo Vilakazi onguthishanhloko eDr SJ Baloyi, eNkandla, osolwa ngokudlwengula umfundi wakwaGrade 11.

JOHN HLONGWA NOMTHOBISI SITHOLE
UBANJWE ngamaphoyisa elaliswe egunjini labagula ngengqondo esibhedlela eNewcastle, eMadadeni, uthishanhloko wesikole sase Qhudeni eNkandla, i-Dr SJ Baloyi, osolwa ngokudlwengula umfundi wesikole afundisa kusona. Lokhu kuvezwe ngumphenyi wecala izolo ngoLwesithathu eNkantolo yeMantshi eNkandla. UWarrant Officer Sifiso Mpungose, uveze lokhu ngesikhathi kulalelwe isicele sebheyili sikaMnu Sipho Abednigo Vilakazi oneminyaka engu-51. Isicelo sakhe sihlehliselwe usuku lwakusasa ngoLwesihlanu. UMnu Vilakazi ubhekene nezinsolo zokudlwengula umfundi obefunda esikoleni sakhe, enza uGrade 11.


ILANGA langomhla ka-24-26 kuNdasa (March), labika ngalolu daba. Kuthiwa icala lenzeka ngomhla ka-18 kuNdasa (March), emqashweni wakwaGwala okuhlala kuwona umfundi ongowaso-Lundi, obesondezela isikole eNkandla. Ngemuva kwalokhu uMnu Vilakazi wabaleka, wabuyela kubo eNewcastle, uze waboshwa mhla ka-25 eselaliswe esibhedlela eMadadeni. Izolo ngoLwesithathu
ubevele enkantolo yemantshi ezofaka isicelo sebheyili. Ukucacisile ukuthi uyaziphika lezi zinsolo abhekene nazo. Ubemelwe nguMnu Ntanzi, weNS Ntanzi Attorneys, umbuso umelwe nguMnu Kwazi Biyela, kanti imantshi bekunguMnu Sicelo Nyandu.


Ummeli wakhe uyena oqale ngokumphonsa imibuzo ngenhloso yokuthi acacisele inkantolo ukuthi kungani kumele anikwe ibheyili. Obekuseqhulwini abekhala ngakho uMnu Vilakazi wukuthi unezingane ezine azinakekelayo. Ezimbili zazo, zisenyuvesi ubengafisi zize zazi ukuthi uboshiwe ngoba zizophazamiseka nasezifundweni. Uphinde wakhala ngokuthi lezi nsuku asezihlale esitokisini ziyamkhathaza ngoba yena ungumuntu obizelwe ebuthisheni, ngakho ufisa ukudedelwa afunelwe esinye isikole azofundisa kusona.
Uthe angakwazi ukukhokha ibheyili yesamba sika-R700.


Ngesikhathi enza izethulo zakhe, ubebuye abuphikise ubufakazi bakhe, agcine esefana nomuntu osethetha icala, enkantolo ubeze akhunjuzwe ukuthi akukaqalwa ukuqulwa kwecala. Ubefike athi akakaze angene endlini yommangali aphinde ajike athi, wangena ngenhloso yokufonela unkosikazi emazisa ngokuthile. Uthi inhloso yokuthi angene endlini yommangali wayexakwe wumsindo emnyango. Kusaqhubeka isicelo sebheyili, kuphinde kwavela ukuthi umsolwa ufundisa esikoleni esisodwa nenkosikazi yakhe, athi wezwa ngayo ukuthi kunabantu abamsola ngokudlwengula ingane. Ezwa lokho umshushisi, umhlale amagqozo, embuza ukuthi kungani engazisukumelanga izinsolo ezimbi ezazibhekiswe kuyena. Uzithethelele ngokuthi waba nesiyezi. Kudlule lapho kwagibela umphenyi naye obephikisa isicelo sebheyili. Imantshi isizwe zonke izethulo, ibe isisihlehlisa isicelo.

Previous articleBACELA USIZO NGONYAMALELE
Next articleIzigelekeqe zishaye utshani namabhokisi omngcwabo