Utholwe elenga usomatekisi

1212

Kuthiwa ubengasabhekani nenkosikazi yakhe

THANDEKA NGOBESE
noNOMFUNDO NGWANE

KUSOLWA ukuthi uqome ukuzilengisa emzini wakhe ngoLwesibili usomatekisi waseZingolweni okuthiwa ubengasabhekani nenkosikazi yakhe emuva kokuthola ukuthi enye yezingane zakhe kayizalwa nguyena. 

Kumanje kuduma amakhanda emndenini wakwaKheswa ngesenzo sikaMnu Roy Kheswa (60) (osesithombeni), okusolwa ukuthi uzilengisa nje, ubehlaselwe yingcindezi ngezinto ebezenzeka empilweni yakhe nomndeni wakhe. 

ILANGA lithole lolu daba ngelungu lomndeni elicele ukuba siligodle igama lalo ukulivikela ngenxa yokuba bucayi balo. 

“Umfowethu ubengusomatekisi owaziwayo endaweni, ehlala nomndeni wakhe. Isimo besingasesihle phakathi kwakhe nenkosikazi yakhe. Sithole ukuthi utholwe wumndeni ejikoza ekamelweni lakhe lokulala ngoLwesibili ezilengisile. 

“Uzilengisa nje ubeselala ngokwehlukana nomkakhe,” kusho leli lungu lomndeni. 

Liveze ukuthi uMnu Kheswa uzibulala nje, ubesebabikele abakwabo ngokuhlukumezeka emzini wakhe, isimo bezama ukusixazulula kodwa kungalungi. 

“Ubehlala esitshela ukuthi umkakhe kade aphuma ekamelweni labo. Uzilengisa nje, ubeselala yedwa ekamelweni. Ubengekho umuntu axoxa naye ngoba umkakhe ubezihlalela nezingane zakhe. 

“Umufi ubehlale ezivalela yedwa endlini yokuphumula, noma eseyolala, alale yedwa. 

“Uma simbuza, ubevele asitshele ukuthi usemdala, yingakho ephumile ekamelweni labo lokulala. Kayikho into eyenze ukuthi athathe lesi sinqumo sokuzibulala ngaphandle kokhwantalala,” kusho leli lungu lomndeni. 

“Bekuthi uma echaza usizi lwakhe, simtshele ukuthi makavele aphume kwakhe ayozihlalela yedwa. Kwale khona ukuthi ubewuthanda umndeni wakhe, efuna ukuba seduze nawo,” kusho leli lungu. 

Lithi ngosuku azilengise ngalo, akazange asho lutho emndenini futhi akabhalanga ngisho incwadi. 

“Ulalile njengenjwayelo, kwabonakala ukuthi kukhona okungahambi kahle uma sekuphakama ilanga engavuki. Umkakhe ungqongqoze ekameleni lakhe wangavula. 

“Ube eselunguza ngewindi wambona elenga, wacela umfana ukuba agqekeze isicabha. Sibuhlungu kakhulu ngoba nguye kuphela owesilisa omdala ebesesisele naye ezinganeni zamanto-mbazane aseshadile azalwa nawo. 

“Uzibulala nje, ngenyanga edlule kushone umama omzalayo,” kusho leli lungu lomndeni. 

ILANGA lizamile ukuthola umkakhe kodwa ucingo lwakhe beluvaliwe kwaze kwashaya isikhathi sokuloba. 

Kuthiwa amatekisi kaMnu Kheswa ahambela eZingolweni naseThekwini. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile isigameko, wathi amaphoyisa avule idokodo lophenyo ngokushona kowesilisa. 

Previous articleUhlinze ingane (5) yomfowabo
Next articleBasola amaphoyisa ngokubahlukumeza