Utshwala bubhuqe umndeni

1219

Abafi bebelokhu bebuncome njalo utshwala “obubabulele”

NOMFUNDO NGWANE

UMNDENI wakwaThuntshini ukhathazekile ngokuthi abazi ukuthi ilungu lawo libuthathephi utshwala obubhuqe umndeni.

LIHOLELE ekutheni kugcine kuphume izidumbu inxano elidale ukuba izelamani noninalume baphephele etshwaleni besandla (bokuzenzela), eMvutshini, eMargate, ngeledlule.

Kuthiwa uMnu Norman Thuntshini (54) nabashana bakhe, uMnu Michael Thuntshini (36) noMnu Njabulo Thuntshini (29), bashone bebuncoma ukuthi behla kamnandi emphinjeni utshwala abebebuphuza. 

Kuthiwa bese kunesikhathi bekhala ngokomela utshwala njengoba bungatholakali ezindaweni ezibudayisayo ngenxa yemigomo yokuvalwa kwezwe (lockdown) emiselwe ukunqanda ukubhebhetheka kwe-coronavirus

UNkz Ndumiso Thuntshini, oyilungu lomndeni, ekhuluma ne-LANGA izolo ngoMsombuluko ubesababaza le nsumansumane ebehlele. 

Uthi laba abashonile bafihlwe ngoMgqibelo bobathathu. 

Echaza ngokwenzekile uthe: “Kuqale ngokuthi kushone uNjabulo, okunguyena ofike nalobu tshwala engaziwa ukuthi ubuthathephi. Ubengumuntu obejwayele ukuhamba ayoziphuzela ezindaweni zakhe esingazazi, nakhona lapho ubephuziswa ngabantu. 

“Kulokhu ubuye notshwala bokuzenzela bugcwele isipakupaku esiwu-5 litre, wangena endlini yakhe wazivalela khona ngoMgqibelo owedlule wazicima ngabo. 

“Ngosuku olulandelayo sithole isidumbu sakhe endlini yakhe sesiqala ukonakala. Ngesikhathi kutholakala isidumbu sakhe, besisadidekile ukuthi ubulawe yini. 

“Kuthe ngoLwesibili ntambama kulungiselelwa ukuba afihlwe, umalume wathola isipakupaku esinotshwala lobu abebuphuza, wajabula wafa. Ubungenele wabuphuza, ebuncoma ukuthi behla kahle emphinjeni futhi bunoshu-kela. Kuphele isikhathi esincane eqalile ukuphuza lobu tshwala, sambona esedakwe ebhuquza. 

“U-Michael ubone umalume wakhe esebhuquza wabe esehala naye wabungenela lobu tshwala,” kusho uNkz Thuntshini. 

Uthi balale ngoLwesibili uMichael noninalume bedakwe bengazazi nokuthi bangobani amagama, bejabulela ukuthi bathole utshwala, into abebekade bayigcina. 

Uthi bavuke ngoLwesine ekuseni abantu bengakhulumi, belele phansi. 

“Sithe uma sibheka uMichael sathola ukuthi usethule, akasaphefumuli. Sithathe uNorman samphuthumisa emtholampilo oseduze ngoba ubesaphefumula, kodwa engasakhulumi. Sithe singena emtholampilo naye washona. 

“Nami ngingomunye wabantu abayiphuzile le nto abebeyiphuza, bengifuna ukuyizwa ukuthi izwa-kala kanjani emlonyeni. Ngiphuze into encane, bekuzwakala njengejusi enoshukela, kodwa kuzwakala ukuthi utshwala bokuzenzela. 

“Okusiphethe kabi wukuthi kasazi ukuthi uNjabulo ubeyitha-thephi le nto ngoba kuyacaca ukuthi baningi abantu abazoyiphuza ezobabulala,” kusho yena. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, usiqinisekisile lesi sigameko, wathi kuvulwe idokodo lophenyo ngokushona kukaMnu Thu-ntshini nabashana bakhe. 

nomfundo@ilanganews.co.za

Previous articleAbafundi bakaMatric bathi inqola ibhajiwe
Next articleKUZOCACISA i-bog ngokuholelwa kwabadlali be-psl ngamakilabhu