UVALO EMNDENINI WOMFUNDI OSENESONTO ENYAMALELE

462
NGUNKZ Swelihle Manyathi (19) osekuphele isonto enyamalele

PHUMLANI GAMA
UNOVALO umndeni womfundi wase-Zakheni TVET College, eMnambithi, osekuphele isonto lonke engaziwa ukuthi ukuziphi izinkalo. Umndeni kaNkz Swelihle Manyathi (19) waseMnambithi, uthi ukhathazekile ngokunyamalala kwendodakazi yawo ephume kubo iyolungisa izinto zesikole. Ngokusho kukaMnu Victor Manyathi onguyise kaNkz Manyathi, indodakazi yakhe iphume ingabikanga lutho ngendawo ezoqeda ukulungisa izinto zesikole bese iya kuyona. Uthi okukhathaza kakhulu wukuthi indodakazi yakhe ishiye ingane eneminyaka emibili ubudala, okumanje iyakhala ifuna unina.


“Uphume lapha ekhaya eyogcwalisa amafomu okufaka isicelo sokuxhaswa ngemali yokuqhuba izifundo zakhe, iNSFAS. “Kuthiwa ufike esikoleni wakwenza konke abekuyele khona. “Ngikhathazwa wukuthi akatholakali nasocingweni lwakhe. “Inkinga wukuthi izwe kalisalungile futhi ziningi izigameko zokuthunjwa kwabantu besifazane. “Nginovalo ngoba kangazi ukuthi uphephile yini lapho ekhona umntanami. “Ngicela noma ngabe ngubani ongaba nolwazi noma ngubani okungenzeka ambone ukuba angithinte okanye abikele amaphoyisa,” kusho uMnu Manyathi. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uConst Thenjiswa Ngcobo, uthe likhona idokodo elivuliwe mayena nokunyamalala komuntu amaphoyisa, asenza uphenyo.

Previous articleUYAMANISWA NAHLUKENE UMDLALI WE-PIRATES
Next article“Bengihlela ukubulala umndeni wami”