Uvalo kubulawa (4) behlela umcimbi we-IFP

512

Umngani wenduna usindiswe wukuphiswa wumchamo

Maphemba Ntuli Mcebiseni Zondo Syabonga Zulu Khanyisani Ngema

PHUMLANI GAMA
SIQHUBEZELE ingebhe emphakathini wasoSuthu, KwaNongoma, isigameko sangoMgqibelo ekuseni, sokudutshulwa kubulawe abantu abane abasondelene, okuvela ukuthi omunye wabo uyengelwe oPhathe ngokuthi kuphoqwe abafana abebathumile, kwathiwa mabamshayele ucingo, bamtshele ukuthi banenkinga yemoto. Kulesi sigameko kushone induna yendawo, uMnu Maphemba Ntuli (63), uMnu Mcebiseni Zondo (41) (oyengelwe oPhathe), uMnu Khanyisani “Sgonyoza” Ngema (32) noMnu Siyabonga Zulu (24). Kusinde ixhegu (73), ebeliha-mba noMnu Ntuli noMnu Zondo, okubikwa ukuthi lisizwe wukuphiswa wumchamo. ILANGA lihambele kuleya ndawo emuva kwesigameko, ngawo uMgqibelo.


Lithole ukuthi bekulungiselelwa umhlangano wokugcotshwa kwamagatsha amabili e-IFP. Kucelwe uMnu Zondo ukuba ayomisa amatende. Ube esethuma uMnu Zulu noMnu Ngema ukuyolanda izihlalo nelinye itende ehholo lomphakathi, okuyilapho bebanjwe khona ngababulali. Ilungu lomndeni wakwaZondo elicele ukuba kugodlwe igama lalo ngenxa yobucayi bodaba, litshele leli phephandaba kuthi uMnu Zondo ubezihlalele emzini wakhe nomkakhe emuva kokuba ebuye kwamakhelwane kade eyoduduza njengoba nakhona bekuvele umshophi. “Kufike umalume (induna) ehamba nomngani wakhe, bacela ukuba abathathe ngemoto ayobabeka kwamalume. Kube sekungena ucingo luvela kubafana abamsebenzelayo, becela ukuba aphuthume ayobasiza ngoba bethi imoto abebehambe ngayo (beyolanda izihlalo ehholo) kayisadumi.


“Kuthe uma sebezongena ehholo, ubaba wakwamakhelwane wacela ukwehla achithe amanzi. Bobabili (uMnu Ntuli noMnu Zondo) babulawelwe emnyango wehholo. Silimele kakhulu ngalesi sigameko ngoba kubhubhe uzalo. “Induna ilamana nomama. UKhanyisani ungumzala wethu, kanti uSiyabonga uyingane yakwamakhelwane ebivame ukubamba amatoho kuyena umfowethu,” kusho ilungu lomndeni. Kubikwa ukuthi izidumbu, esikaMnu Ngema nesikaMnu Zulu zitholakale ziboshwe izandla. Ilungu lomphakathi elikhulume neLANGA elicele ukungadalulwa liveze ukuthi abantu basendaweni sebeyesaba ukukhuluma ngezigameko zalolu hlobo ngoba ekugcineni baphenduka izisulu zezigilamkhuba ezisuke zizama ukucisha ubufakazi.


Yize silobe izolo ngeSonto imindeni isadukuza oswini ngembangela yalesi sihluku, kodwa kuke kwaba nemibiko ethi kunombango wamatekisi, ababulali bebesophe uMnu Zondo, laba abanye bathelwa ngamachaphazelo. UMntwana uBhekinkosi Zulu okhulumela i-IFP eZululand, futhi ongusomlomo kaMasipala waKwa-Nongoma, ekhuluma neLANGA uthe: “Ngixhumane noMnu Zondo ngicela ukuba ayomisa itende enkundleni obekufanele kuhlale kuyona umhlangano weziko. Yena uthumele abafana abamsebenzelayo ukuba bayolayisha izihlalo nelinye itende. “UZondo ubeyilungu lekomidi lami ewadini. Sikhathazekile ngokufa kwabantu endaweni. Okubuhlungu wukuthi akekho ofuna ukukhuluma uma kubizwe imihlangano yomphakathi. Ngisho nazo izinduna ziyesaba ukukhuluma ngezigameko zalolu hlobo.


“Esikhathini esifushane sesishiywe ngabaholi abaneqhaza lapha emphakathini, bebulawa ngendlela efanayo,” kusho uMnu Zulu. Ukhuluma kanjena nje, ngenyanga edlule kubulawe uDkt Dumisani Khumalo obesondelene neSilo, ebuya eMkhosini woMhlanga eNyokeni. UNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala, ngesandla sakhe sokuphonsa, uMnu Senzelwe Mzila okhulumela lo mnyango, udlulise amazwi endunduzo emndenini kaMnu Ntuli neyabathathu adlule nabo emhlabeni. UMntwana uThulani okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uthe: “Udaba lokulinyazwa kwabantu ngiluzwile, kodwa kangikwazi ukuphawula ngalo emithonjeni yabezindaba. Siyawubabaza umkhuba wokubulawa kwabantu ngokudutshulwa lapha oSuthu.” Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Nqobile Gwala, uthe kuvulwe amacala okubulawa kwabantu besilisa abane. “Amaphoyisa aKwaNongoma aphenya amacala okubulawa kwezisulu,” kusho uLt Colonel uGwala.

Previous articleKucetshiswe abaka-matric ngezimbangela zokufeyila
Next articleEZIMNANDI KWIBUCS KULULAMA UNOZINTI