Uvulelwe icala uMntwana uSimakade

632

Usolwa ngokuzibiza ngesilo ekubeni sikhona iSilo esisesihlalweni ngokusemthethweni

BHEKI NDLOVANA
SEKWENZEKILE okwabikwa yiLANGA elingunina waleli ngoNcwaba (August) ukuthi ukuzibiza ngeSilo kukaMntwana uSimakade kaZwelithini (osesithombeni) kuyicala elingaholela ekutheni abhekane nengalo yomthetho. ILANGA LangeSonto lithole ukuthi uMntwana uSimakade usevulelwe icala ngumnewabo iSilo uMisuzulu kaZwelithini, ngokuzibiza kwakhe ngeSilo. UMntwana uThulani Zulu okhulumela iNdlunkulu kaZulu neSilo ebuzwa ngalolu daba izolo akakwazanga ukuqinisekisa, wathi usazofuna ulwazi oluqondile ukuze akwazi ukuphendula okucacile.


Ngokuthola kwaleli phephandaba icala livulwe esiteshini samaphoyisa KwaNongoma. Umthombo weLANGA Lange-Sonto osondelene kakhulu neSilo ukuqinisekisile ukuthi impela livuliwe icala esiteshini samaphoyisa KwaNongoma. ILANGA lakudalula odabeni lwalo olwashicilelwa ngoNcwaba ukuthi ukuzibiza ngeSilo kuka-Mntwana uSimakade kuphambene nomthetho waseNingizimu Afrika, angathathelwa izinyathelo zomthetho ngokwenza lokho. Leli phephandaba lacacisa ukuthi ngokoMthetho olawula ezobuholi bomdabu obizwa phecelezi ngokuthi yiTraditional and Khoi-San Leadership Act, 2019, kuyicala ukuzibiza ngenkosi kube kukhona inkosi esesihlalweni ngokusemthethweni.


Lakubalula nokuthi otholakala enaleli cala angagwetshwa yinkantolo inhlawulo noma avalelwe ejele iminyaka engeqile kwemithathu. Phambilini uSolwazi Sihawukele Ngubane wase-University of KwaZulu-Natal, oyisazi somlando, yisintu namasiko, watshela ILANGA ukuthi uma iSilo esihleli ngokugcwele futhi ngokusemthethweni esihlalweni sona qobo lwaso singalivula icala, sivulele noma ngubani ozibiza ngenkosi ngokungemthetho. Kuyaziwa ukuthi iSilo esibusayo njengamanje sisesihlalweni ngokugcwele futhi ngokusemthethweni njengoba ngoNdasa (March) ziwu-16 kuwona lo nyaka, uMengameli wezwe uMnu Cyril Ramaphosa wakwemukela ngokusemthethweni ukuqokwa kweSilo uMisuzulu njengeNgonyama yamaZulu efanele wukuba sesihlalweni.


Emuva kokuba uMengameli Ramaphosa ekwamukele ngokusemthethweni ukuqokwa kweSilo uMisuzulu, lokho kwashicilelwa ngokusemthethweni emqulwini wemithetho kahulumeni obizwa ngokuthi yiGovernment Gazzette. Ngaphezu kwalokho, sekwenziwe yonke imicikilisho efanele ehambisana nokubekwa kwaso. Osekusele manje wumcimbi wokwemukeliswa kwaso (iSilo) isitifiketi nguMengameli Ramaphosa, ngomhla ka-29 kuyo le nyanga. Amaphoyisa angagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba akuqinisekisile ukuthi likhona icala elivulelwe uMntwana uSimakade.
Okhulumela amaphoyisa
KwaZulu-Natal uLt Col Nqobile Gwala akakwazanga ukuqinisekisa ukuvulwa kwecala.

Previous articleUtitinywe wabulawa ephuma esontweni obesolwa ngokudlwengula umzukulu
Next articleKudinwe abaningi kubhuntsha umcimbi ‘wokugcoba’ amaciko