UWUHLUKANISELE EJELE UNYAKA ‘OBEDLWENGULA INDODAKAZI (12)’

363

TSEPO MOLEFE
KUHLWE emini kumakhi wezindlu waseSwamp, eMpendle, ohlukanise unyaka esitokisini emuva kokuboshwa engazelele ngoLwesihlanu ngokuphendula indodakazi yakhe (12) inkosikazi yesibili okuthiwa ubeyidlwengula bese eyifumbathisa imali ukuyivala umlomo. Ithumba liqhumbuke eseyigolozela ukukhokha emuva kokuyidlwengula njengenjwayelo, wayisabisa ngokuyixosha emzini wakhe uma kwenzeka ibikela umndeni ngemikhuba yakhe. Lona wesilisa esingeke silidalule igama lakhe ngenxa yokunqindwa wumthetho nokuvikela indodakazi yakhe kulindeleke ukuba avele eNkantolo yeMantshi yaseMpendle namhlanje ngoLwesibili.


Kuthiwa uvuke inj’ ebomvu, watshela umkakhe ukuthi akasayifuni le ndodakazi emagcekeni omuzi wakhe ngoba kayimlaleli, seyikwazi ukuqophisana naye ngamazwi eyizala. ILANGA lithole ukuthi inkosikazi ibizele indodakazi ngasese, yayibuza ukuthi kayimhloniphi ngani uyise. Imtshele ngokudlwengulwa nguyise nokuyifumbathisa kwakhe imali ukuze ingakhulumi. Inkosikazi ihambise ingane kudokotela, wakuqinisekisa ukuthi sekunesikhathi eside idlwengulwa. Kubizwe amaphoyisa zamkhalela uyise. Ilungu lomndeni elingeke livezwe ngenxa yobucayi bodaba, litshele ILANGA ukuthi baphithene amakhanda ngezinsolo ezibhekene nalona wesilisa ezimayelana namanyala okuthiwa ubewenza enganeni eyigazi lakhe.

Lithe kakuvumi ukuba liyikholwele nto, kodwa okubikwe yingane kome nkwe futhi kuyezwakala ukuthi iyayazi into eyishoyo. “Sibuhlungu. Nokudla kakwehli kahle ngento eqalayo ukwenzeka emndenini wethu. Le nto iyasisinda uma sizwa ukuthi sekunesikhathi eside yenzeka. Kuthiwa uyise wengane ubelala nayo uma unina esemsebenzini. “Siphoxekile nokuzwa ukuthi kunemali abeyikhipha ukuvala ingane, okuyiyona egcine ikhipha iqiniso ngoba kungasenzeki obekuthenjiswene khona. “Sizwelana nonina wengane okumanje akakwazi ukukhuluma ngale nto njengoba ethi imehlise isithunzi emphakathini.

Sesilinde abomthetho ukuba benze ubulungiswa ngalesi sehlakalo ukuze nathi siwumndeni sikhululeke emoyeni,” kusho ilungu lomndeni. UMnu Current Dlamini oyikhansela ku-ward 2 ngaphansi kuka Masipala waseMpendle, lesi sigameko esenzeke ewadini yakhe, unxuse umphakathi ukuba uphumele obala, ubike ngezigameko ezifuze lesi. “Ukuzinikela komphakathi ekubikeni ngokudlwengulwa kwezingane kuzosiza kakhulu uhulumeni osemshikashikeni wokulwa nalesi sihlava esibonakala sikhula ngamandla ezweni lethu. “Nakulesi sehlakalo sesilindele abomthetho ukuba benze umsebenzi wabo ukuze umenzi wobubi ajeze,” kusho yena. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uColonel Robert Netshiundza uthembise ukubuyela kuleli phephandaba nezimpendulo kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuloba zingabuyanga. Nemibuzo ethunyelwe ngobhalonyazi kazibuyanga izimpendulo zayo. www.ilanganews.co.za

Previous articleUZWANE UTUSA IGALELO LIKA-KHUNE
Next articleUDanger nezinhlelo zokugcina iBig Nuz iphila