Uxakwe yizingcingo okuvela ukuthi uno-R2 million

608

TSEPO MOLEFE

USEPHILA ngokuphunga izingcingo zabafuna ukumlekelela ekutholeni ngokushesha uR2 million “wakhe” owesifazane waseBelleveu, eGauteng – obesebenza emajalidini – okuthe eseyobhalisela i-Unemployment Insurance Fund, kwavela ukuthi ubeqashwe wuMnyango wezeMfundo ewuthisha.

Ngenyanga edlule, ILANGA labika ngoNkk Thandi Shabangu (61) (osesithombeni), owahlangabezana nengqinamba eMnyangweni wezeziSebenzi kade eyobhalisela i-UIF, watshelwa ukuthi unesizumbulu semali njengoba kuvela ukuthi ubenguthisha. 

UNkk Shabangu watshela ILANGA ukuthi ngeke awusayinele lo R2 million ngoba uzo-mdalela amazinyo abushelelezi kuhulumeni. Wathi yena unoForm 1 (Grade 8), ngakho noma ngabe wayethanda kanjani ukuba nguthisha, wayengeke aqashwe ngaleso sitifiketi.

Useveze ingcindezi abhekene nayo selokhu kwashicilelwa udaba lwakhe. Uthi usethola izingcingo zabathi bafuna ukumlekelela ukuze asheshe athole le mali. Uthe okumxakayo, laba bantu abamfonelayo bamtshela ukuthi angazihluphi ngokuya eMnyangweni wezeziSebenzi, yibona abazomlungisela. 

ILANGA langisiza ngokungenelela, laxhumana noMnyango wezeMfundo nowezezisebenzi njengoba udaba lwami lusetshenzwa ngesinono. Sengixakwa yilezi zingcingo ezingena zilakanyana, abantu bethi bazongisiza. 

“Kangisakhululekile manje ngoba uma ngibabuza abafonayo ukuthi bayithathephi inombolo yami, kabafuni ukusho. Sekungathi ngingumuntu oluhlaza kubona ngoba seziyanginenga izingcingo zabantu engingabazi,” kusho yena.

Nokho uthe kukhona okuthembisayo ngemali yakhe ye-UIF yasemajalidini njengoba elindele ukuthi eyokuqala ingene maphakathi nale nyanga. Uthe bagcine be-kwazile ukumsiza eMnyangweni wezeziSebenzi ukuyithola ngemuva kokuyokwenza incwadi efungelwe emaphoyiseni. 

ILANGA lilibonile iphepha loMnyango we-zeziSebenzi eliveza isamba se-UIF okuthiwa sizotholwa nguNkk Shabangu. 

Embikweni weLANGA waphambilini, uMnu Nhlanhla Khumalo okhulumela uMnyango wezesiSebenzi KwaZulu-Natal noMnu Muzi Mahlambi okhulumela owezemfundo esifundazweni, bathembisa ukungenelela ngokushesha ukulekelela uNkk Shabangu. Bobabili bacela leli phephandaba ukuba libadlulisele imininingwane yakhe ukuze baphenye ukuthi kungani evela njengothisha. 

Previous articleUsanengebhe umndeni ohlaselwe yizigilamkhuba zifuna imali eyeRAF
Next articleKushayeke nosomabhizinisi abancane ngomlilo waseRichards Bay