Uxolise emndenini wakhe uthishanhloko evaleliswa esikoleni

403

THANDOLUHLE NGUBO

KUGQAME eyokuqinisa umthetho nesikole sokuziphatha ezikhulumini ebezisika elijikayo ngoDkt Vusumuzi Simona Dlamini othatha umhlalaphansi kwesokuba nguthishanhloko wase-Ogwini Comprehensive Technical High School, Kwa-P eMlazi, eThekwini. UDlamini ubenzelwe umcimbi wokumvalelisa kulesi sikole ngoLwesihlanu – emuva kweminyaka ewu-38 eyibambile.  

Abafundi nothisha bamvalelise ngedili lomculo, izinkondlo nomdlalo obukhuluma ngamagalelo akhe.

 Phakathi kwezinto ezivelile ngoDlamini, wukuqinisa umthetho uma kukhulunywa ngomfaniswano wesikole. Kuthiwa ubeqinisekisa ukuthi amantombazane agqoka iziketi ezinde, nokuthi okungewona umfaniswano wesikole, kakugqokwa futhi engavumelani nhlobo nokuphambene nomthetho wesikole. 

Amagadulandlela (alumni) amabili akulesi sikole, aveze ukuthi amagalelo kaDlamini kawasoze awakhohlwa. 

UNkz Sindi Mabaso ongomunye wawo, uthe kube ngesikhulu isibusiso ukufunda ngaphansi kwesandla sakhe

“Eminyakeni ewu-42 eyedlule, ngangena emagcekeni alesi sikole okokuqala. UDlamini wayevivinyelwa ubuthisha kulesi sikole ngaleso sikhathi. Kwathi esenguthisha ngokugcwele, wasifundisa indlela yokuziphatha. 

“Wasenza saziqhenya ngokuba yingxenye yabafunde kulesi sikole. Ubudlelwano bethu naye buqhubekile noma sengiphumile esikoleni njengoba ngigcine 

sengimbiza ngobhuti,” kusho yena.

Uveze ukuthi nabanye abangakwazanga ukuphumelela ngenxa yokusebenzela ekude, bamfisele ukuphumula okuhle uDlamini.

Ekhuluma usingaye, uthe: “Kube buhlungu-ke ukuvinjwa ngabantu ngizizela emsebenzini. Mangikuveze nje ukuthi ‘ibhadi’ enginalo, wukuthi kubona bonke othishanhloko abake baphatha lesi sikole, yimi ngedwa ophilayo. 

“Akumnandi-ke njengoba ngihamba, kodwa nginethemba lokuthi othisha bazoqinisekisa ukuthi bonke abafundi bayakuthola abakuzele kulesi sikole noma ngingasekho mina,” esho.

Ucele othisha ukuba bazibambe ziqine, ngoba abafundi bathembele kubona. 

Ube esexolisa emndenini wakhe ngokungabi naso isikhathi esanele nawo. Uthe imbangela yalokho wukuthi ngaso sonke isikhathi ubecabanga ngomsebenzi omkhulu wokuhola nokuphakamisa abafundi balesi sikole.

Indodana yakhe, uMnu Simphiwe Dlamini, ibonge uthando okuthandwe ngalo uyise. Iveze ukuthi wadela ukuba ngumzali wabo, waba ngumzali wabafundi base-Ogwini.

UMnu Professor Nkala, oyilungu lesigungu esilawula isikole, uhambe emazwini kaNkz Mabaso, wathi uDlamini ubengumholi oqotho futhi engumngani nabafundi. 

Ube esekhuthaza othisha ukuba bafane noDlamini, bangajahi izikhundla eziphezulu ngoba ziyolethwa yimisebenzi yabo uma benza kahle.

UDKT Vusumuzi Dlamini osekuqaleni kwesokunxele, ubevaleliswa njengothishanhloso wase-Ogwini Comprehensive Technical High School, Kwa-P eMlazi.

Previous articleOwoZalo ubona ukuhlukumezeka koBen 10
Next article“Isilala” ehlathini induna esinde isocongwa