Uyalwe ngokulandela ezinyathelweni zikaShenge

1400

NONHLAKANIPHO SHINGA

USIHLALO we-IFP  KwaZulu-Natal, uMnu Thami Ntuli (osesithombeni), uyale uMnu Sibusiso Ndunakazi, odle ubhedu okhethweni lokuchibiyela ku-ward 13 kuMasipala waseMhlathuze, ukuba abe ngumholi ohamba ezinyathelweni zomsunguli waleli qembu osanda kukhothama, uMntwana waKwaPhindangene, iNkosi Mangosuthu Buthelezi. 

I-IFP ihlwithe le wadi kwi-ANC. 

Kuchitshiyelwa nje, yingoba kwesula uMnu Lindokuhle Ndlovu owasinda esocongwa, wabe esesula kulesi sikhundla, ethi akasaphephile. 

I-ANC ibe namavoti awu-2 348, kwathi i-IFP yathatha iwadi ngawu-2 724. Ukudla umhla-nganiso kwe-IFP kwenze ukuba izihlalo zayo zilingane neze-ANC. Iqembu ngalinye lineziwu-25.

 I-DA – edlelana ne-IFP – inezihlalo eziwu-8, i-EFF ineziwu-6. i-FF Plus, i-ACDP neNFP banesihlalo esisodwa iqembu ngalinye. 

“Siyi-IFP esifundazweni, lokhu kuhlabana kule wadi sikugubha egameni lomsunguli waleli qembu. 

“Lokhu kukhombisa ukuthi njengeqembu, sineqhaza elibalulekile kakhulu esilibambayo kwezepolitiki kulesi sifundazwe. 

“Njengoba sibheke okhethweni lukazwelonke nje ngonyaka ozayo, kubalulekile ukuthi sidlulisele umyalelo ocace bha ezakhamizini zaKwaZulu-Natal, ukukhombisa ukuthi siyakhonya,” kusho uMnu Ntuli. 

Uthe banxusa uNdunakazi ukuba asebenzele abantu ngenhlonipho nentobeko.

nonhlakaniphos@ilanga-news.co.za 

www. ilanganews.co.za

Previous articleAkasokwa umuntu onesifo sejwabu
Next articleWahlala emijondolo esechayiswe ngowayemthembise inhlolokhono