UZANELE ‘UZOLAWULWA YINKONTILEKA’ OHLELWENI LWEZENKOLO OKHOZINI

344
UZANELE Mbokazi Nkambule noSbongi Ngcobo ongumphathi woKhozi FM.

LUCKY CAIN
UZOLAWULWA yinkontileka ayisayinile neSABC uZanele Mbokazi Nkambule ukuthi ukuhlela umcimbi weCrown Gospel Awards neminye ethinta eye-gospel akugxambukeli ekwethuleni uhlelo olwethiwe “iNdumiso” njalo ngo-09h00 kuya ku-12h00 ngeSonto oKhozini FM. Lokhu kuvezwe nguSbongi Ngcobo ongumphathi woKhozi ngesikhathi ekhuluma neLANGA ngemuva kokuba izolo ngoLwesithathu ekusenim ememezele izinguquko kulo msakazo ezizokwenzeka kusukela ngomhla ka-1 Mbasa (April) kulo nyaka. USbongi umemezele uZanele uzothatha izintambo kwiNdumiso, okuwuhlelo olwasala luvulekile ngesikhathi owabe elushayela uSbu Buthelezi ekhonjwa indlela nyakenye.

UZanele waqala ukuzakhela udumo kuwona lo msakazo phakathi kweminyaka ka-1980 no-1990, eshayela izinhlelo ezahlukene okubalwa nalo olwezenkolo. Kube nesasasa nyakenye ngesikhathi eyisimenywa ukuyoba ngumsakazi kulolu hlelo. USbongi uthe lokhu kube ngenye yezinto eziholele ekutheni babuyise lo msakazi osekunemi-nyaka wagcina ukuzwakala emoyeni. Uthe kwabonakala kulolu hlelo ayemenywe kulona ukuthi usengawumela kahle umsakazo. UZanele, osengusomabhizinisi, ungumengameli weWorld Gospel Powerhouse, ekhiqiza umcimbi wokuklomelisa abaculi be-gospel, iCrown Gospel Awards kanti unezinye izinhlelo ezithinta wona lo mculo, okubalwa kuzo neZiko Gospel Music Conference. USbongi uqinisekise ukuthi izinhlelo zikaZanele ezingahlangene noKhozi, ngeke zigxambukele njengoba enenkontileka ezomlawula ngendlela okusetshezwa ngayo.


Uthe abasakazi beSABC banikwa izinkontileka zokusebenza ngokuzimela. “Lokho kusho ukuthi bavumelekile ukwenza eminye imisebenzi njengoba abaningi bebonakala becula, belingisa kumabonakude, bephethe noma behlela imicimbi. “Imigomo iyefana kubo bonke abasakazi futhi ibhalwe ngokucacile enkotilekeni abayisayina neSABC,” kusho uSbongi. Mayelana nezinguquko azimemezelile, uthe bahlose ukwethulela umlaleli izinhlelo ezisezingeni eliphezulu, ezishayelwa ngabasakazi abasezingeni eliphezulu. “Laba basakazi bangabantu ababaziyo abantu futhi abakwazi ukuzibeka ezicathulweni zomlaleli, khona bezokwazi ukwethula izinhlelo ezakhayo futhi ezishiya umlaleli ezizwe sengathi impilo yakhe ibangcono ngokulalela Ukhozi FM.”


Lesi sikhulu kasifunanga ukugxila kabanzi ngokuqasha uSiya Mhlongo ohlelweni lwakusihlwa phakathi nezinsuku njengoba lo msakazi ebuye eshayele uhlelo lwangeSonto kwiMetro FM.Ebuzwa ngokuthi uSiya uzoncelisa amawele, uthe ngeke akwazi ukukhulumela iMetro FM, kodwa angakuqinisekisa wukuthi kusukela ngomhla ka-1 kuMbasa, lo msakazi uzobe ethula uhlelo oKhozini. Kuzokhumbuleka ukuthi lo msakazo wenza lezi zinguquko nje, isikhala somphathi wezinhlelo kasikavalwa njengoba savuleka ngesikhathi kushiya uZandile Tembe eminyakeni emibili eyedlule. USbongi uthe lezi zinguquko zenziwe nguye ngokuhlanganyela nezinye izikhulu okubalwa neziphethe ezokusakaza eSABC.Mayelana nokuthungatha ikhono elisha labasakazi, uSbongi uzishaye isifuba ngohlelo abanalo olubizwa ngeWinnie Mahlangu Female Presenter Search, athe selubakhiqizele abasakazi asebezoba nezinhlelo kusukela ngenyanga ezayo. Ubalule uBingelela Mpanza osezoshayela uhlelo lomculo lukamasikandi noBheka Mchunu, iSgiya Ngoma, ngoMgqibelo noLonda Mbatha ozoshayela uhlelo lwasezintatha ngeSonto. Lezi zinguquko kazibanga nawo umthelela kubasakazi nezinhlelo zalo msakazo njengoba iningi liqhubekile nezinhlelo elizenzayo ikakhulukazi phakathi nezinsuku kusukela ngo-06h00 kuyaku-18h00.

Previous articleKUSOLWA IJIKI KODALE INGOZI KWAFA IZINGANE ZESIKOLE
Next articleAbahlala ehostela bakhala ngokudayiswa kwalo bengaziswanga