“Uzibulele”obesolwango kuthumba,ukudlwengula nokukhulelisa okhubazekile

331

Unina wesisulu uthi indodakazi yakhe kayikwazi ukukhuluma futhi kayizwa nasezindlebeni

ESITHOMBENI unina wesisulu ebambe isisu sengane yakhe ekhulelwe. ISITHOMBE NGU: JOHN HLONGWA

JOHN HLONGWA

UKHETHE ukuqeda ngempilo yakhe ngokuzikhunga esesitokisini owesilisa (57) obesolwa ngecala lokunukubeza, amithise intombazanyana
yaseMthebeni, eNdwedwe eneminyaka ewu-15, ephila nokukhubazeka. Kayikwazi ukukhuluma futhi kayizwa nasezindlebeni. Kubikwa ukuthi umsolwa ubeziphilisa ngokwelusela abantu izinkomo zabo, wantshontsha isisulu kubo kwaso, wabaleka naso, kusukela ngonyaka owedlule ngoNcwaba (August), size satholakala ngomhla ka-24 ku-Ntulikazi (July) ILANGA lihambele umndeni wesisulu, laxoxa nonina waso (esingeke simdalule igama lakhe ukuvikela isisulu), walichazela ukusuka nokuhlala ngokwenzeka endodakazini yakhe. Uthe kuyimanje indodakazi yakhe ikhulelwe kodwa kunzima nokuthi imtshele ukuthi inezinyanga ezingaki njengoba ingakwazi ukukhuluma.


“Le ngane yanyamalala ngomhla ka-29 kuNcwaba 2022 ngezikhathi zasekuseni, ize yatholakala ngoMsombuluko mhla ka-24 kuNtulikazi 2023. Iphume la ekhaya iyolanda izingane zikadadewabo lapha ngaphesheya komgwaqo. Ngibone kuqhubeka isikhathi ingabuyi ngase ngiphuma ngilandela, uma ngifika kudadewabo wayilandula, wathi kayikaze ifike. “Siqale ngaso leso sikhathi ukuyithungatha. Sengivele ngekhanda ezikweletini njengoba ngehla ngenyuka ngiqasha izimoto ukuba zingiphuthumise lapho bengisuke ngizwe khona umkhondo,” kusho unina wesisulu. Uthi indodakazi yakhe ibiqala ukulahleka njengoba ebehlala ngokuyigada zikhathi zonke. Uthi bathole umkhondo obaholele edlelweni lapho bekuluse khona umsolwa.


“Siphikelele edlelweni safika izinkomo zidla zodwa engekho umelusi, kwathiwa ubonakale ehamba emgwaqweni nengane. Sesibona ukuthi sehlulekile ukuyithola, sibe sesifaka izithombe zendodakazi nomelusi wezinkomo ezinkundleni zokuxhumana ukuze obabonayo asazise. Bebevela abantu abathi bababonile, sinikele khona sifike kuthiwa umelusi useyekile ukulusa kulowo muzi. “Kwesinye isikhathi uke wabaleka nayo ingane wangena ehlathini elikhulu wagcina engatholakalanga. Ngokuzwa kwethu lapho ebefika khona nengane ubefika athi yashonelwa ngabazali, “esho. Ubalisa ngemali emlahlekele ebheka indodakazi yakhe. “Ibalelwa ngaphezulu kaka R15 000 imali engilahlekele. Ekugcineni sigcine sisizwa yizo izinkundla zokuxhumana ngoba khona ogcine eqhamuka wathi uke wayibona, nebala sagasela khona sayithola. Inkinga ayikwazi ukuchaza njengoba ingakwazi ukukhuluma.


“Kulo muzi esiyifice kuwona esigodini sakwaSimamane, khona eNdwedwe kuvele ukuthi umelusi ubeyiqashele indlu, yena elusa komunye umuzi. Ithe uma ingibona yeza kimina yakhala qede yaphakamisa izingubo ingikhombisa ukuthi isikhulelwe. “Ibuhlungu inhliziyo yami ngengane yami, angikwazi ukuthola ukuthi la ibivalelwe khona ibiphila mpiloni. Sizwile kodwa ukuthi lo mlisa ubeyishaya. Ngizolinda ingane izalwe ngiyinike uthando ngoba ingane yomntanami, alikho ithuna le ndlala,” ephetha ngokubalisa. Umndeni uthi ucela ukuba ingane itholelwe usizo lokwelulekwa ngokwengqondo ngoba uma ibona imoto ifika kubo iye ifune ukuzihenga. Kuvela nokuthi ingane ibinekhadi lasemtholampilo (lokuxukuza) kodwa isebenzisa isibongo okungesona esayo. Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo usiqinisekisile lesigameko. “Uphiko lwamaphoyisa kwaDukuza luphenya icala lokuthumba nelokudlwengula intombazanyana eneminyak ewu-15 ngowesilisa oneminyaka ewu-57 ogcine eseyikhulelisile. Uphinde wakuveza ukuthi umsolwa utholakale ezihengile ezitokisini ngoLwesine.

Previous articleIqembu leNFP lithi belisongelwa ngomasipala KwaNongoma
Next articleUNTSEKI UVUMA EYOKUSHISA KWENSIMBI KWI-CHIEFS‘ESAVULE UMNYANGO’