uzimisele ukulwela indawo esikimini sosuthu

935

PHILANI NCALANE

UPhilakahle Dlamini egijima ekilabhini yeGolden Arrows edlala kwiMulti-Choice Diski Challenge ngaphambi kokujoyina AmaZulu FC.

UBONGA unina ngokumfuqa ukukhuthalela imfundo uPhilakahle Dlamini ogijima esikwatini samaZulu FC esidlala kwiMultiChoice Diski Challenge (MDC).

UDlamini ogijima esiswini, bekumele athweswe iziqu zokuphothula iDegree kwiSocial Sciences ngeledlule e-University of KwaZulu-Natal (UKZN). Lokhu kakwenzekanga njengoba izinto eziningi zivaliwe ezweni ngenxa yokuhlasela kweCovid-19.

UDlamini uthi uzwa ubuhlungu ngokubhuntsha kwalo mcimbi ngoba ubesebenza kanzima ezama ukusheba ibhola nesikole kule minyaka edlule ngoba efuna ukwethweswa umqhele. 

Uthi yize lesi simo simhlukumeza kakhulu, kodwa uzwela kakhulu unina uWinnie Xulu athi nguyena obemgqugquzela ukugxila emsebenzini wesikole. 

UDlamini nonyaka wenza iHonours emkhakheni ofanayo. Ugxile kwiCommunity Development na-kwiPsychology.

“Kubuhlungu okwenzeka kulo nyaka. Konke engiyingxenye yakho kumisiwe. Ngiyazifuqa esikoleni yize kunzima njengoba sengijima nesikimu esikhulu sekilabhu. 

“Nokho-ke kakukho okungenziwa ngoba kumqoka ukuthi kuliwe naleli gciwane,” kusho lo mdlali obuyiswe ekhempini yamaJita (SA U/20) abelungiselela i-Afcon.

Nokho-ke ubeyingxenye yesikwati se-USSA ebesibambe iqhaza kumaWorld Student Games, e-Italy. Lo mdlali ujoyine uSuthu ma-phakathi nonyaka odlule njengoba kade egijima kwiLamontville Golden Arrows. 

Ukukhula kwakhe ebholeni kumvulele amasango okuhamba namaJita emidlalweni okubalwa kuyona eyasekuhambeni eZambia, eMalawi naseBotswana.

UDlamini ukugcizelele ukuthi iCovid-19 ngeke imthene amandla ekufezekiseni iphupho lakhe loku-qhubeka nezifundo nokuziphendlela indawo esikimini esikhulu soSuthu okumanje silolongwa ngu-Ayanda “Cobra” Dlamini obanjiswe ngemuva kokunikwa ikhefu kukaJosef Vukusic ongumqeqeshi wale kilabhu elingacaci ikusasa lakhe kuyona.

Previous articlei-wwE iboniswa bukhoma kwi-supersport
Next articleUPule usanethemba lokuyodlala e-Europe