Uzinikele emaphoyiseni owesifazane oshaye uthisha owusizo esikoleni

314

PHUMLANI GAMA

UZINIKELE esiteshini samaphoyisa KwaCeza, oNdini owesifazane ongene nezicabha eGezinsila Secondary School, wakhwelela ngenduku uthisha weMaths ne-Accounting. Umsolwa – elingeke lidalulwe igama lakhe kuze kube uvela enkantolo – kuthiwa ushaye uthisha efundisa ikilasi likamatikuletsheni ngempelesonto. 

Ngokusho komthombo ILANGA Lempelasonto, udaba lusuke ngomfundi wesifazane ongowokufika kule ndawo. Kuvela ukuthi lo mfundi kamatikuletsheni, wafika kule ndawo eminyakeni emithathu eyedlule. Kubikwa ukuthi kunesikhalo sokuthi yena nabanye ozakwabo, bayalova esikoleni, okugcine sekuholela ekutheni banikwe imiyalelo yokufika nabazali. 

“Lo mfundi akafikanga nomzali, kunalokho uthathe owesifazane owaziwayo endaweni ukuthi uyisiqhwaga. Ubengeke afike nabazali ahlala nabo ngoba bangabantu abaphila impilo eqondile futhi kabayivuni ingane uma inephutha. Uhlala nomshumayeli kodwa iyanyantisa indlela ecwila ngayo ezinkambeni zikaFaro. 

“Okubuhlungu wukuthi lo muntu ushaye uthisha owusizo ezinganeni zethu. Uthisha ubezobhalisa abafundi iphepha lokuhlolwa kwabo, okuthe uma efika lona olovayo, wa-ngamnika iphepha ngoba elandela umyalelo okuvunyelwane ngawo esikoleni wokuba banganikwa amaphepha abafundi abebengekho kufundwa,” kusho umthombo.

UMnu Gugulesizwe Mlaba, oyilungu lomphakathi, uthe udaba lokuhlaselwa kukathisha selungenwe nangamalungu omphakathi. Uthe uthisha uvule icala. “Lo mfana uqale ukufundisa kulesi sikole engaholelwa lutho kwaze kwaba siyokhuluma udaba lwakhe emahhovisi omnyango eMgungundlovu. Njengoba izwe libhekene nenkinga yokucishwa kukagesi, kodwa lapha KwaCeza izingane zethu ziyaqhubeka nokufunda ngenxa yakhe lo thisha ngoba uyaye asebenzise injini (generator) ukuze kukhanyiswe esikoleni. 

“Le njini idunyiswa ngophethiloli wakhe. Kumanje udubile, uthe ngeke esakwazi ukuqhubeka nokufundisa ngoba ushayiwe. Isikole usigundela utshani ngomshini wakhe,” kusho uMlaba.

ILANGA Lempelasonto lizamile ukuthola uvo loMnyango wezeMfundo KwaZulu-Natal kwangalunga. Ucingo lukaMnu Muzi Mahlambi, owukhulumelayo, belukhala lungabanjwa. Umyalezo athunyelelwe wona uwufundile kodwa wangawuphendula kwaze kwashaya isikhathi sokuloba.

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uLt-Col Robert Netshiunda, akatholakalanga kanti nemibuzo athunyelelwe yona ngalolu daba, akayiphendulanga kwaze kwashaya isikhathi sokuloba. phumlani@ilanganews.co.za

Previous articleSezihubela sakusha ngezitatimende zabamangalelwa kwelokubulawa kukaMeyiwa
Next articleUsephenduke isilomo ‘uThisha wesizwe’ ezinkundleni zokuxhumana