uzofihlwa e-cramond “obulewe yiphoyisa”

1418
UFIHLWA ngoMgqibelo emathuneni aseCramond umholi we-ANC Youth League, uNkz Sindisiwe Ndlovu, odutshulwe wabulawa nguyise wengane yakhe ngo-Lwesibili ezintathakusa.

NONHLAKANIPHO SHINGA

KUVELA ukuthi ubethwele kanzima ebudlelwaneni noyise wengane yakhe enezinyanga ezintathu umholi we-ANC Youth League (ANCYL) eMgungundlovu, uNkz Sindisiwe Ndlovu (34), okusolwa ukuthi udu-tshulwe wabulawa nguyena uyise wengane ngoLwesibili. 

Kuthiwa lokhu kuvele ngemuva kokubulawa kwakhe. Kunezinsolo zokuthi umufi uthole ucingo obeluvela kumsolwa ngezikhathi zabo-3 ezintathakusa, okuthe uma esefike kuyena baba nengxabano, umsolwa wa-mdubula esifubeni. 

UMnu Bonginkosi Ndlovu, ongumfowabo omdala kamufi, uthi bewumndeni bathole manje sekuvele sekonakele ukuthi kanti umufi ubehleli ngesinqe esisodwa ebudlelwaneni noMnu Sandile Mkhize (31) oyiphoyisa – okumanje ubala izinsimbi esito-kisini – kodwa esaba ukuxoxela abafowabo. 

“USindi bekuyingane elungile, ephansi futhi ethanda ukucabangela abanye abantu. Ubesihlonipha njengabafowabo abadala ngoba kwayise wengane yakhe thina kasimazi, be-ngazi isibongo sakhe nje,” kusho yena. Uthi ngaphambi kokuthola ukuthi udadewabo uzithwele, umbone ekhuluphala nje, wabe esemdlalisa ethi ngabe usezithwele yini, wavele wangena ezintangeni. 

“Ngize ngatshelwa ngabanye odadewethu ukuthi uzithwele, kodwa uyesaba ukusitshela. Kuthe ngemuva kwezinyanga ezimbalwa, wafaka inqwaba yemali kwiakhawunti yami wangithumelela umqhafazo ethi mangizikhiphe nenkosikazi yami nezingane, kwazise kwakuwusuku lwami lokuzalwa. Ngabona lapho ukuthi lena yindlela axolisa ngayo, ngazi-thulela ngangabe ngisambuza lutho,” kusho yena. 

Ukhuluma kuvuke isibibithwane uma elanda ngakuzwe ngemuva kokushona kukadadewabo ukuthi ubeke wabika kwabanye odadewabo ukuthi isoka lakhe liyamhlukumeza, kanga-ngokuthi uma ehamba nalo eyothenga igilosa yakubo, belimphoqa ukuba athenge “neyasemzini”. 

“Konke sekuyavela manje ngoba sesiyakhuluma njengomndeni. Ngibu-hlungu kakhulu ngalokhu okwenzekile ngoba lo mfana usibulalele inga-ne ebiwusizo ngendlela eyisimanga, ebihlonipha, ngisho nasemphakathini beyaziwa ngalokho,” kusho uMnu Ndlovu ekhihla isililo. 

Umufi ubesebenza njenge-portfolio co-ordinator eMnyangweni wezeMidlalo, ubuCiko namaSiko KwaZulu-Natal. UMnu Ndlovu uthe njengomndeni bafisa umthetho wenze okufanele kumsolwa, ajeze ngokufanelekile. Uthi umufi uzofihlwa ngoMgqibelo emathuneni aseCramond,
eMshwathi. 

UMnu Mkhize uvele izolo ngoLwe-sithathu eNkantolo yeMantshi yaseNew Hanover, icala lahlehliselwa umhla ka-27 kwephezulu. 

Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uBrigadier Jay Naicker, uthe njengamanje kasikaziwa isizathu esidale ukuba umsolwa adubule abulale unina wengane yakhe. 

“Amaphoyisa asaluphenya lolu daba futhi azama nokuthola ukuthi yini lena eholele kulesi sigameko,” kusho yena. 

nonhlakaniphos@ilanganews.co.za

Previous articleKufufusa umbango esizweni sabaThethwa
Next articleUqine idolo osohlwini loKhozi FM