UZuma angasidlulisa isinqumo sokukhahlelwa yi-IEC – Moeypa

249

THANDOLUHLE NGUBO

UMNU Jacob Zuma angakwazi ukuya eNkantolo yoKhetho ayophikisa isinqumo se-IEC sokukhahlelwa kwegama lakhe yile nhlangano ohlwlini lwamafolosi okulindeleke ukuba amele Umkhonto Weziswe Party (MK) ephalamende emuva kokhetho lukazwelonke nolwezifundazwe olumhla ka-29 kuNhlaba (May). Lokhu kuvezwe nguSihlalo we-IEC, uMnu Masotho Moepya namhlanje esigcawini sabezindaba njengoba ethe uZuma angakwazi ukuphikisa lesi sinqumo lingashicilelwa iphepha lokuvota (ballot paper).

Igama likaNxamalala beliseqhulwini emafolosini eMK. UMoepya uthe seyazisiwe iMK ngalesi sinqumo. Uveze ukuthi awu-8 esewonke amagama akhahleliwe – ngokwehlukana kwamaqembu.
USection 47 woMthethosisekelo waseNingizimu Afrika kawuvumi ukuba umuntu oke wagwetshwa isikhathi esingaphezu kwezinyanga eziwu-12 – wangakhishiswa inhlawulo – aphathe ihhovisi lomphakathi. Kuzokhumbuleka ukuthi uZuma wagwetshwa izinyanga eziwu-15 ngecala lokwedelela inkantolo – yize engazihlalanga zonke ekhulukuthu – wadedelwa ngobandela wokuthi usedunguzela kakhulu.

Previous articleUqaqwe esezihengile umyeni kadokotela obulewe
Next articleAbakwaGcaba bafuna ithuba ngezinsolo koluka-AKA