Wenqaba ukungcwaba isidumbu sosana ‘olwafa lusanda kuzalwa’

308

Usola abasesibhedlela ngokumnika ingane okungeyona eyakhe

NONHLAKANIPHO SHINGA
USHAYA phansi ngonyawo ukungcwaba isidumbu sengane “yakhe” owesifazane waseNtuzuma, asinikezwa yisibhedlela saseThekwini, iKing Edward, ngemuva kokutshelwa ukuthi ingane ayibelethe ngomhla ka-7 kuNdasa (March) kayisekho emhlabeni. UNkz Khumbuzi Bhede (39),usola ukuthi lesi sibhedlela kasimtsheli iqiniso ngokwenzeka enganeni ayibeletha ngalolu suku njengoba ethi ngemuva kokubeletha, bamkhombisa ingane eyayibonakala iwumqemane, futhi ingenkulu ngomzimba. Uthi ngemuva kwalokho akabange esezwa lutho ngengane yakhe ngalolo suku. “Kwaze kwafika odokotela ngomhla ka-8 ekuseni, bengibheka ukuthi nginjani. “Ngabo-12 emini kwafika ababili abasebenza kusona lesi sibhedlela, bangitshela ukuthi benze konke okusemandleni abo, ingane yami ishonile.


“Ngabe sengibabuza ukuthi ngingakwazi yini ukuyibona ngaphambi kokuba bayiyise emakhazeni, ukuze ngikhale ngizidelise,” kusho yena. Uthi inkinga iqale lapho, bamlindisa kwaphela amahora amabili, engayiswa ukuyobona ingane yakhe, kuthe ngemuva kwalokho kwakhona umhlengikazi omtshela ukuthi isidumbu sengane sesisemakhazeni. “Ngesikhathi kwenzeka konke lokhu, ngangisadidekile, ngithatha ngibeka ukuthi kwenzeka kanjani ngibelethe ingane, bangikhombise yona iphila bese ngakusasa emini bengitshela ukuthi bazame konke okusemandleni, yashona kodwa bengangitshelanga ixineka. “Ngabe sengicela ukuyoyibona emakhazeni, nakho okwathatha amahora angaphezulu kwamane, kuthiwa mangilinde ngoba kasikho isihlalo esinamasondo (wheelchair), kwazise ngangibelethe ngomthungo.”


Uthi watshela umndeni wakhe ukuba wenze amalungiselelo nabamakhaza, bathathe isidumbu sengane. “Sabhekane nenkinga enkulu sekuthathwa isidumbu sengane, bengikhombisa ingane ebonakalayo indala, futhi inenkaba ewile. “Ngavuma ukuthi umzimba uthathwe ngase ngicela ukuphuma esibhedlela, okuyilapho ngafika ekhaya saqala phansi, saya emakhazeni ukuyosibheka kahle lesi sidumbu enganginikwe sona,” kusho yena. Isidumbu sengane abamnika sona esibhedlela ngomhla ka-8 kuNdasa namanje sisaduve emakhazeni kahulumeni ngemuvakokuba evule icala lokunikwa ingane angayazi. “Ngifuna

Previous articleKuzoqopheka umlando ngoKolisi kumaBhokobhoko
Next articleIxoliselwe umndeni’inkinsela’ ebulawe ngeledlule