wina isiklabhu, imali, neminye imiklomelo.

712

Ngemininingwane, thenga iphephandaba lakho ilanga ubheke ngaphakathi.