YELULA ISANDLA INYUNYANA KWABALAHLEKELWE

110
UNOBHALA weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza ( ongakwesobunxele) namalungu enyunyana kuphekwa ukudla kwabashaywe izikhukhula.

MTHOBISI SITHOLE KUNGENELELE inyunyana yothisha ekuxakekeni kwabakhinyabe-zwe yizikhukhula esifundazweni KwaZulu-Natal. I-South African Democratic Teachers Union (Sadtu) iphume umkhankaso wokuphakela abakhahlanyezwe yizikhukhula ezikhungweni abagcinwe kuzona, okubalwa nokuqoqwa kwempahla yokugqoka. UNobhala weSadtu KwaZulu-Natal, uNkz Nomarashiya Caluza, uthi selokhu kuphazamiseke emfundweni abakaze bakuthole ukuphumula.

Utshele leli phephandaba ukuthi sebevule ikhishi labo emahhovisi eSadtu eThekwini, bapheka ukudla kosuku nosuku ngenhloso yokulekelela. “ENanda kwelinye lamahholo siphakela abantu abangu-101 ngosuku, okubalwa okwasekuseni, emini nantambama naseMariannridge. Njengamanje siqoqa izimpahla ezizohanjiswa ezindaweni eziningi ngoLwesithathu,” kusho uNkz Caluza. Uthi bazibophezele ekutheni inyunyana ingagxili ezinkingeni ezikhungethe amalungu ayo kuphela, kodwa kufanele kubhekwe zonke izinkinga ezithinta umphakathi.


Uveze nokuthi njengamanje basemkhankasweni wokuthola imifaniswano ezolekelela abafundi abahanjelwe yikhona konke abebenakho.
“Le nyunyana eyabantu, inendaba nomphakathi. Kusukela nangesikhathi abafundi nothisha baseTholulwazi Combined bevaleleke esikoleni, sisukume saxoxisana nomnyango ubusuku bonke, kwaqashwa indiza isigubhukane ngoba siyakuqonda ukuhlukumezeka kwabantu nokubaluleka kokulekelelwa kwabo,” kusho uNkz Caluza. Uthi wonke amagatsha ale nyunyana anikezwe umsebenzi wokubamba iqhaza ekutholakaleni kokudla nezimpahla zokugqoka zomphakathi, nemifaniswano yesikole. Akusikhona okokuqala i-Sadtu ingenelela ngokohlelo olwehlukile kwezemfundo ekulekeleni umphakathi njengoba eminyakeni emithathu edlule yakhele omunye umndeni waseNkandla umuzi kwafakwa nefenisha phakathi.

Previous article‘Bekungasasali naneyodwa pho ezinganeni zami?’
Next articleUmyeni uboshwe eyolobola